РЪКОВОДСТВО И ОТДЕЛИ

Ръководство:

Директор
проф. д-р Николай Ненов

Главен счетоводител
Цветелина Станева
сл. тел.: +359 82 825 008
GSM: +359 885 965 517
e-mail: rim.ruse@abv.bg

Отдел „Връзки с публики”
Силвия Трифонова-Костадинова
сл. тел.: +359 82 825 002;
GSM: +359 879 127 183
e-mail: pr.museumruse@gmail.com
pr@museumruse.com

Катерина Илиева
сл. тел.: +359 82 825 002;
GSM: +359 879 127 183
e-mail: pr.museumruse@gmail.com
pr@museumruse.com

Галя Кърджилова
библиотекар
сл. тел.: +359 82 825 002;
e-mail: g_nikollova@abv.bg

Музейни педагози:
Магдалена Трифонова
сл. тел.: +359 82 821 915

Виктория Друмева
сл. тел.: +359 82 821 915

Отдел “Административно-стопански”
Искрена Димитрова
сл. тел.: +359 82 825 002
GSM: +359 879 127 184
e-mail: iskrena.dimitrova@abv.bg

Мариана Тодорова
домакин
сл. тел.: +359 82 825 002

Петър Дигранов
шофьор
сл. тел.: +359 82 825 002

Отдел “Счетоводство”
Касиер
Марина Йорданова
сл. тел.: +359 82 825 008
GSM: +359 885 965 517

Касиер
Юлиана Тодорова
сл. тел.: +359 82 825 008