РУСЕЗНАНИЕ

Русезнание е образователна програма на Регионален исторически музей – Русе. Тя включва различни модули, предназначени за ученици от различни възрасти. Отделните занятия обединяват музейните експозиции и артефакти с културното наследство и историята, допълват и разширяват учебната програма. Използват се съвременни образователни средства като интерактивна беседа, визуални и тактилни методи, работа с макети, включено наблюдение, игри в музейна среда, карти и пособия.

Музейни педагози: Магдалена Трифонова и Виктория Друмева

Музей, експонати, колекции. Погледи към миналото.

Занятието се спира върху основаването на град Русе и наименованията му през различните исторически периоди.  От темата за имената на града …

Праистория. Русенска селищна могила.

Запознава участниците с начина на живот на праисторическите хора. Модулът е динамичен и интерактивен, а разказът протича в експозиционните пространства на зала „Праистория“ на …

Музеят – склад на ценности, музеят – разказ, музеят – медия.

Разказва се за музеят като пазител на съкровища (Боровско съкровище), музеят като „разказвач” на истории (праисторически земеделци) и  …

Книга на крепостите

Защо хората са строили крепости? Кой живеел в замъците? Как са били защитавани и завладявани крепостите? Работилницата по Средновековие очертава наследството на средните векове …

Дунавският Лимес

Образователен модул за  римското наследство в североизточна България. участниците научават любопитни факти, свързани с образуването на провинция Мизия, кои са главните легиони …

Търсачи на съкровища

С помощта на карта участниците се запознават с конкретни експонати, като се учат да са наблюдателни и да извличат определена информация от музейния предмет.  Картата показва снимки на …

Детективи на времето

Участниците работят като истински археолози, изследват намерени артефакти, записват ги в археологически полеви дневник, оразмеряват и рисуват музейни предмети. Помага им специално …

Българските букви и цифри

Какви писмени и визуални свидетелства са ни оставили нашите предци, кой е написал глаголицата и кирилицата и как да ги тълкуваме, как изглеждат българските средновековни книги. Къде са …

Страдание и спасение. Паметта за еврейските общности

Образователният модул запознава подрастващите с еврейската общност – език, религия, празници (Шабат, Рош Ашана, Йом Кипур, Пурим, Ханука …

Маските на историята

Работилницата е посветена на Древен Рим и препраща към времето на римското присъствие, когато при устието на р. Русенски Лом се изгражда римската крепост …

Кухнята на Калиопа

Темата разказва за началото на Модерността в Русе в края на ХIX и началото на XX век. В аристократичния дух на Музея на градското всекидневие (Къщата на Калиопа), участниците …

Предметите говорят

Предметите разказват истории, провокират спомени за хора, места, случки и събития от  живота на своите притежатели. Акцентът на занятието попада върху предмети и семейни реликви от периода …

Змиите – красивите непознати

Голяма част от домовете ни са разположени в близост или в местообитания на змии. За тях не съществуват огради и дворове, важно е наличието на храна. Повечето змии …

Водолюбиви птици. Сезон Пролет.

Образователният модул е свързан с Деня на птиците, който се отбелязва всяка година по цял свят на първи април. Най-важното време от годината за птиците е пролетта. В зала „Блатна екосистема“ …

Ледена епоха: изчезналите животни. Сезон Зима.

Участниците научават за живота на праисторическите животни, населявали нашата територия – мамут, мастодонт, пещерна мечка и връзката им с човека …

Рибите в Екомузея. Сезон Лято.

Кои са рибите, характерни за река Дунав, какви са техните особености и за какво се използват от човека? Как да бъдат опазени застрашените видове? В залата за временни изложби на Екомузей …

Прилепи и местообитания. Сезон Есен.

Творчески работилници и образователни игри в музея запознават учениците с живота на прилепите, къде се срещат и защо са полезни за природата. С маска на очите участниците се движат в тъмното …

Османският Русчук

Проследява развитието на града през късното Средновековие, различните квартали, пазари, храмове, училища, стопански обекти от XIV до средата на XIX век. Създадени са  учебни карти …

Религиозни вярвания и културно наследство на древните траки

Модулът помага на участниците да разберат в какви богове са вярвали древните траки, тяхната приемственост в миналото и сега. Какви са стиловете в …

Модул “Ломски отшелник”

Образователният модул обединява вече изпробвани активности, свързани със средновековните практики – строеж на средновековна кула, работа с интерактивни табла, редене на пъзели, конструиране на керамични съдове по зададен модел, тъкане на станове…