КАТЕРИНА ИЛИЕВА

Катерина Красимирова Илиева

Е-mail: k.ivanova202@gmail.com
Сл. тел. : +359 82 825 002
Моб. тел. : 0879 127 183

Националност: Българка

Дата на раждане: 09.12.1991 г.

Трудов стаж
2015 г. – до момента
Регионален исторически музей – Русе
Отдел “Връзки с публики”
заемана длъжност – уредник

Образование и обучение:
01.04.2014 г. – 30.06.2016 г.
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Специалност Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор
Магистър

15.09.2010 г. – 30.06.2014 г.
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Специалност Европеистика
Бакалавър

15.09.2006 г. – 18.06.2010 г.
ПГИУ „Елиас Канети” – гр. Русе
Средно образование; Маркетинг
Средно образование

15.09.2007 г. – 18.06.2010 г.
ПГИУ „Елиас Канети” – гр. Русе
Професионална квалификация
Професия – Маркетолог; Специалност – Търговско посредничество
Втора степен

Майчин език: Български
Други езици: Английски език.

Технически умения и компетенции:
РАБОТА С КОМПЮТЪР ВЪВ ФИРМАТА, КОМПЮТЪРЕН МАШИНОПИС, ПРИДОБИТИ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ. ДОБРА РАБОТА С ИНСТРУМЕНТИТЕ НА Microsoft Office™ (Word, Excel, PowerPoint).