КАТЕРИНА ИЛИЕВА

Катерина Красимирова Илиева

Е-mail: k.ivanova202@gmail.com
Сл. тел. : +359 82 825 002
Моб. тел. : 0879 127 183

Националност: Българка

Дата на раждане: 09.12.1991 г.

Трудов стаж
2015 г. – до момента
Регионален исторически музей – Русе
Отдел “Връзки с публики”
заемана длъжност – уредник

Образование и обучение:
01.04.2014 г. – 30.06.2016 г.
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Специалност Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор
Магистър

15.09.2010 г. – 30.06.2014 г.
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Специалност Европеистика
Бакалавър

15.09.2006 г. – 18.06.2010 г.
ПГИУ „Елиас Канети” – гр. Русе
Средно образование; Маркетинг
Средно образование

15.09.2007 г. – 18.06.2010 г.
ПГИУ „Елиас Канети” – гр. Русе
Професионална квалификация
Професия – Маркетолог; Специалност – Търговско посредничество
Втора степен

Майчин език: Български
Други езици: Английски език.

Технически умения и компетенции:
Работа с компютър във фирмата, компютърен машинопис, придобити при завършването на професионална квалификация. добра работа с инструментите на Microsoft Office™ (Word, Excel, PowerPoint).

Участие в проекти:
2021 – 2022 г. – „Музеи и COVID: в търсене на инструменти за работа с публики във време на ограничения“ с подкрепата на Национален фонд „Култура“, Програма „Публики“ 2021, Модул „Изследване и идентифициране на аудитории“
Проучвател

2022 – 2023 г. – „Аз гарантирам за теб“, Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти на Национален фонд “Култура”
Координатор

2022 – 2023 г. – „Аудио-театрален гид. Иновативно представяне на музейно съдържание“, Сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства към Министерство на културата
Координатор

Участия в проекти на Регионален исторически музей – Русе: Римски пазар на „Сексагинта Приста“, Нощ в музея, Детска нощ в музея.