Начало2021-11-25T08:43:44+00:00

Новини

2211. 2021

Тече проучване на Светилище на Диана при сливането на Бели и Черни Лом

22 November 2021|

Тече проучване на Светилище на Диана при сливането на Бели и Черни Лом

Виж повече

Сподели в facebook

2511. 2021

Регионален исторически музей – Русе извърши идентификация на движими културни ценности по договор, сключен с Община Стражица

25 November 2021|

Регионален исторически музей – Русе извърши идентификация на движими културни ценности по договор, сключен с Община Стражица […]

Виж повече

Сподели в facebook

Новини

2211. 2021

Тече проучване на Светилище на Диана при сливането на Бели и Черни Лом

22 November 2021|

Тече проучване на Светилище на Диана при сливането на Бели и Черни Лом

През първата и втората половина на XX век, на мястото на сливането на Бели и Черни Лом, са открити три каменни посветителни надписа на Диана Плестрензис, свидетелстващи за съществуването тук на голямо светилище в периода I–III век. надписите са експонирани в Лапидариума на Русенския музей. В резултат на проведените археологически разкопки през 1985 г. от д-р Димитър Станчев и през 2018 г. от д-р Върбин Върбанов са документирани останки от две големи сгради – първата от тях е разположена в близост до левия бряг на р. Бели Лом, има правоъгълен план и дължината ѝ надхвърля 30 м. Най-ранните материали са от периода I век пр. Хр. – I век, а най-късните от II – III век. Втората постройка се състои от четири помещения, като централното има приблизително квадратен план и полукръг (апсида) от едната страна. Намерените монети, бронзово украшение и фрагменти от битова керамика отнасят функционирането на сградата в IV – началото на V в. Всички тези сгради са част от култовия комплекс на Диана.
В края на октомври и първата половина на ноември 2021 г. се извърши геофизично проучване на голяма площ от този археологически обект, който е в землището на с. Кошов, община Иваново, Русенска област. Самата местност „Смесците“ (Смесите) се намира на около 2,6 км североизточно от центъра на селото. Геофизичното проучване, извършено през 2021 г., е организирано само около втората постройка – тази, която има полукръгло пространство (апсида) в своя план. Основните му цели са локализиране и установяване на приблизителна планировка на сгради, отделни части и хронологични структури от светилището. Първоначално е почистен терен с площ над четири декара, след което проведено и същинското изследване по метода на електросъпротивителното картиране, извършено от инж. д-р Никола Тонков от Националния археологически институт с музей – БАН. Като цяло в проучената площ не са регистрирани геофизически аномалии, които категорично да говорят за наличието на някакви останки от сгради от античността. Този резултат идва в подкрепа на предположението за наличие на култово пространство, разположено в по-голяма близост до реката и спестява многогодишни усилия на археолозите-проучватели.

Виж повече
2511. 2021

Регионален исторически музей – Русе извърши идентификация на движими културни ценности по договор, сключен с Община Стражица

25 November 2021|

Регионален исторически музей – Русе извърши идентификация на движими културни ценности по договор, сключен с Община Стражица

Договорът е сключен по проект „Проучване, съхраняване и социализация на културно-историческо наследство в община Стражица“.
Русенският музей извърши идентификация на 150 етнографски предмета. Част от тях са покана за сватбата на Ангел Каралийчев, няколко икони, гъдулка с лък, три броя дървени ракли, различни дрехи и килими, 10 броя ордени и медали, стомна, бъклица и други. Предметите са закупени от община Стражица с цел включването им и разширяването на регистрираната музейна колекция към общината.
Проектът на община Стражица е спечелен по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. към Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Виж повече

Исторически календар 2021 г.

Проекти

  • 1340 г. от мирния договор, с който Византия признава юридически съществуването на новата българска държава на Балканите и България получава легитимност в междудържавните отношения – 681 г.

  • 210 г. от Русчушкото сражение. Командващият руската армия ген. Михаил Кутузов с 15-хиляден отряд и незначителни жертви разгромява 60-хилядната турска армия, след което нарежда укрепленията на русенската крепост да бъдат разрушени – 22 юни 1811 г.

Виж повече

Исторически календар

Проекти

  • 3 март – 143 г. от Освобождението на България

  • 3 март – 143 г. от Освобождението на България

  • 3 март – 143 г. от Освобождението на България

  • 3 март – 143 г. от Освобождението на България

  • 3 март – 143 г. от Освобождението на България

Виж повече

Контакти

Адрес:
7000 РУСЕ, пл. „Aл.Батенберг” 3, ПК 60

Телефон:
+359 82 825 002

Мейл:
pr@museumruse.com
pr.museumruse@gmail.com

Контакти

Адрес:
7000 РУСЕ, пл. „Aл.Батенберг” 3, ПК 60

Телефон:
+359 82 825 002

Мейл:
pr@museumruse.com
pr.museumruse@gmail.com

Go to Top