Начало2021-10-13T09:41:48+01:00

Новини

1110. 2021

Представяне на Ивановски скални църкви във форум за интерпретация на наследството

11 October 2021|

Представяне на Ивановски скални църкви във форум за интерпретация на наследството

Виж повече

Сподели в facebook

1310. 2021

25-та Нощ на прилепите в Европа

13 October 2021|

25-та Нощ на прилепите в Европа 15.10.2021 г. (петък) в Исторически музей

Виж повече

Сподели в facebook

Новини

1110. 2021

Представяне на Ивановски скални църкви във форум за интерпретация на наследството

11 October 2021|

Представяне на Ивановски скални църкви във форум за интерпретация на наследството

Пилотен курс по интерпретативно планиране в обектите на световното наследство на ЮНЕСКО започва в Котор, Черна гора. В него ще участва и директорът на Русенския музей проф. Николай Ненов. Това е последната част от обучение, започнало през май чрез онлайн лекции. През изминалите месеци са поставяни конкретни задачи, свързани с погледа към културното наследство от страна на различни публики. В Котор се провежда последната част от обучението, което цели да насърчи разбирането за това как планирането на тълкуването може да помогне за представянето на Изключителна универсална стойност на обект от световното наследство, като в същото време разкрива как може да се свърже с него по-широките ценности, които са в основата на мисията на ЮНЕСКО.
Ценности, съучастие и устойчивост са някои от актуалните дискурси в съвременната тема за управление на наследството. Как могат местните общности и други заинтересовани страни да бъдат ангажирани в управлението на места от Световното наследство? За да проучи тези въпроси, ЮНЕСКО, чрез своето Регионално бюро за наука и култура в Европа, стартира пилотен регионален курс по интерпретативно планиране в обектите на световното наследство. Включени са и представетели на Интерпрет Юръп – организация, която работи за тълкуване на наследството в Европа.
В Черна гора ще се представи случаят с културното наследство на Котор, който е част от обектите на ЮНЕСКО, а всеки от националните представители ще представи своя обект и вижданията си за развитието му чрез интерпретация на наследството и достигане до местните общности.

Виж повече
1310. 2021

25-та Нощ на прилепите в Европа

13 October 2021|

25-та Нощ на прилепите в Европа 15.10.2021 г. (петък) в Исторически музей

17.00 – 19.00 ч. – Занимателна работилница за изработване на домино на прилеп
Място: Исторически музей
17.00 – 19.00 ч. – Ателие за изработване на макети на прилеп от глина
Място: Исторически музей
17.00 – 19.00 ч. – Образователни игри.
Място: Исторически музей
17.00 – 19.00 ч. – Маркиране на „прилепи“ и методи за улавянето им. Демонстрация, в която участвате ВИЕ – в ръкавиците на прилепаря.
Място: Исторически музей
17.00 – 19.00 ч. – „Да си изработим прилеп“
Място: Исторически музей
17.00 – 19.00 ч. – Пещери, възли и техники. Занимателни игри с Пещерен клуб Приста“ към Туристическо дружество „Приста“
Място: Исторически музей
17.00 – 19.00 ч. – Светлинно и музикално шоу, посветено на прилепите
Място: Исторически музей
19.15 – 20:00 ч. – Презентация „Животът на прилепите в „тъмното“. Демонстрация с детектор и нови технологии за дистанционно изследване на прилепите.
Място: Исторически музей
Партньори: Пещерен клуб „Приста“ към Туристическо дружество „Приста“ – Русе, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, СНЦ “Зелени Балкани”, EUROBATS.

25 години Нощ на прилепите в Европа!
Информационната кампания Нощ на прилепите в България ще се отбележи през 2021 година благодарение на приноса и доброволния труд на всички партньори в кампанията.
Нашата цел е да покажем, че прилепите не са страшни, а само различни. В България се срещат 33 вида от възможните 35 в Европа и всички те са насекомоядни.
Прилепите унищожават насекомите – вредители в селското стопанство и подпомагат борбата с комарите в града като едно малко прилепче може да изяде 1000 комара на вечер. Един от начините за опазване на прилепните колонии е съхраняване на техните местообитания – пещерите. Много от тях са обект на защита в мрежата НАТУРА 2000 по Директивата за хабитатите – местообитание 8310 Неблагоустроени пещери.
https://greenbalkans.org/25-godini-Nosht-na-prilepite-v…
Какви събития предстоят?
Презентации, детски рисунки, прилепна гимнастика, „прилепни игри“, различни ателиета и томболи, арт работилници, изложби, викторини, презентации и филми ще провокират интереса към тайнствения живот на прилепите.
Тази година се отбелязват 30 години от Споразумението за опазване на популациите на европейските видове прилепи (EUROBATS) и 25 години от отбелязването на Нощта на прилепите в Европа!
Виновни ли са прилепите за COVID-19?

Становището на EUROBATS по темата https://greenbalkans.org/…/STANOVIShtE_OTNOSNO_PRILEPITE_I…
Фесйбук събитието за всички населени места: https://www.facebook.com/events/1118098768725738/?active_tab=discussion

Виж повече

Исторически календар 2021 г.

Проекти

  • 1340 г. от мирния договор, с който Византия признава юридически съществуването на новата българска държава на Балканите и България получава легитимност в междудържавните отношения – 681 г.

  • 210 г. от Русчушкото сражение. Командващият руската армия ген. Михаил Кутузов с 15-хиляден отряд и незначителни жертви разгромява 60-хилядната турска армия, след което нарежда укрепленията на русенската крепост да бъдат разрушени – 22 юни 1811 г.

Виж повече

Исторически календар

Проекти

  • 3 март – 143 г. от Освобождението на България

  • 3 март – 143 г. от Освобождението на България

  • 3 март – 143 г. от Освобождението на България

  • 3 март – 143 г. от Освобождението на България

  • 3 март – 143 г. от Освобождението на България

Виж повече

Контакти

Адрес:
7000 РУСЕ, пл. „Aл.Батенберг” 3, ПК 60

Телефон:
+359 82 825 002

Мейл:
pr@museumruse.com
pr.museumruse@gmail.com

Контакти

Адрес:
7000 РУСЕ, пл. „Aл.Батенберг” 3, ПК 60

Телефон:
+359 82 825 002

Мейл:
pr@museumruse.com
pr.museumruse@gmail.com

Go to Top