Начало2023-01-31T12:51:58+00:00

Новини

3101. 2023

Заключителна пресконференция във връзка с реализирането на проект „Аз гарантирам за теб“

31 January 2023|

Днес от 11:00 часа в Екомузей. Аквариум – Русе се проведе заключителна пресконференция във връзка с реализирането […]

Виж повече

Сподели в facebook

1801. 2023

Грамота от Министъра на културата за Тамбурашкия оркестър

18 January 2023|

Днес се проведе среща между д-р Наталия Константинова, ръководител на Тамбурашкия оркестър в Русе и проф. д-р […]

Виж повече

Сподели в facebook

Новини

3101. 2023

Заключителна пресконференция във връзка с реализирането на проект „Аз гарантирам за теб“

31 January 2023|

Днес от 11:00 часа в Екомузей. Аквариум – Русе се проведе заключителна пресконференция във връзка с реализирането на проект „Аз гарантирам за теб“ на Регионален исторически музей – Русе.

Финансирането по проекта се осъществява по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти на Национален фонд “Култура”. Партньори на музея в Русе са Природонаучния музей в Пловдив и Аквариума във Варна. Отпуснатите средства са в размер на 38 018,30 лв.
Проектното предложение включва създаване на инфо точки в три музея в България – Екомузей. Аквариум – Русе, Природонаучен музей – Пловдив и Институт по рибни ресурси – Варна. Те са поставени на видно място във всеки от трите музея и представят видеоматериали за другите два музея. Общата цел на музеите е да привлекат, задържат и развият нови аудитории, която налага обединяване на сили, развиване на нови партньорства. Гостите на един от музеите ще посетят предложените им други обекти.
Стратегическото направление е насочването на публики, които са били доволни от продуктите на един от музеите, като публики на друг музей в страната, т.е. да се разширят публиките на най-малко три музея със сходна тематика в страната, чрез обединяване на усилията, сътрудничество и иновативни технологии. Така хилядите посетители на Екомузей. Аквариум – Русе ще се превърнат в потенциални посетители на поне още два музея. В двата музея, рекламирани във фоайето на Екомузей. Аквариум – Русе ще има еквивалентна инфо точка, която ще насочва по идентичен начин посетителите към другите два музея. Така, като за начало, три от водещите музеи с природонаучна насоченост ще се обединят в стремежа си за обогатяване със знания и формиране на положително отношение към дивата природа, ще привлекат нови аудитории. Сътрудничеството между трите институциите ще доведе и до обмяна на опит и стремеж към усъвършенстване на екипите. Реализирането на този проект би могло да се използва за мултиплициране на този опит между други музеи и културни институции в страната, което ще гарантира създаването на единен по своята същност национален културен продукт.
Периодът на реализация на проекта беше от септември 2022 г. до края на януари 2023 г. През това време бяха заснети кратки видеа по различни направления за всеки от трите музея. Тези направления представят различни зали/ теми/ отдели на дадения музей. Едно от направленията представлява история на дадения музей, а друго показва начините за стигане до сградата на музея, както и важни аспекти като места за паркиране и други подобни. Когато посетителите на другите два музея видят видео представянето, те биха посетили при следващо пътуване някой от тези музеи.
Видеата бяха внедрени в интерактивни киоски, които бяха монтирани във всеки от трите музея. В Екомузей. Аквариум – Русе инфоточката вече функционира и може да бъде разгледана във фоайето на музея. Предвижда се съвсем скоро инфо точките да функционират и в другите два музея.

Виж повече
1801. 2023

Грамота от Министъра на културата за Тамбурашкия оркестър

18 January 2023|

Днес се проведе среща между д-р Наталия Константинова, ръководител на Тамбурашкия оркестър в Русе и проф. д-р Николай Ненов, директор на Русенския музей, които обсъдиха възможностите за съхраняване на знанията и уменията на Тамбурашкия оркестър.

Проф. Ненов предаде на д-р Константинова грамота от министъра на културата проф. Велислав Минеков. Грамотата се дава за участие и номинация в Националната система „Живи човешки съкровища – България“ 2022 г. Пред миналата година Русенският музей подаде кандидатурата „Традиционно свирене на тамбура във фаркашки стил в град Русе“ като елемент от регистъра в категория „Изпълнителски изкуства“. За съжаление Фаркашкият тамбурашки оркестър при Общински детски център за култура и изкуство не беше одобрен за живо човешко съкровище. „По мое мнение Комисията не беше подготвена да избере елемент от културното наследство на града. Практиката показва, че за живи човешки съкровища кандидатстват предимно елементи от домодерната, селска, култура.“, заяви проф. Николай Ненов.
В момента се работи по създаването на нов документален филм за Тамбурашкия оркестър от РТВЦ – Русе. Продукцията ще демонстрира приемствеността между поколенията. „Тамбурашкият оркестър притежава всички качества на нематериално културно наследство, тъй като е жив приемник на старата слава на Русе.“, убеден е проф. Ненов.
Регионален исторически музей и Тамборашкият оркестър ще продължат да работят за съхраняването на уникалния и единствен в България ансамбъл, защото той е живото културно наследство на Русе от XIX век.

Виж повече

Исторически календар 2023 г.

Проекти

  • 145 г. от Освобождението на Русе – 20.02.1878 г.

  • 145 г. от рождението на акад. Михаил Арнаудов – 10.1878 – 18.02.1978 г.

  • 140 г. от откриването на Мъжката гимназия – първи випуск, приет 1883 г.

  • 140 г. от откриването на Германското училище – 1883 г.

Виж повече

Исторически календар

Проекти

  • 3 март – 143 г. от Освобождението на България

  • 3 март – 143 г. от Освобождението на България

  • 3 март – 143 г. от Освобождението на България

  • 3 март – 143 г. от Освобождението на България

  • 3 март – 143 г. от Освобождението на България

Виж повече

Контакти

Адрес:
7000 РУСЕ, пл. „Aл.Батенберг” 3, ПК 60

Телефон:
+359 82 825 002

Мейл:
pr@museumruse.com
pr.museumruse@gmail.com

Контакти

Адрес:
7000 РУСЕ, пл. „Aл.Батенберг” 3, ПК 60

Телефон:
+359 82 825 002

Мейл:
pr@museumruse.com
pr.museumruse@gmail.com

Go to Top