Отдел „Нова история”

Съхранява близо 15 000  културни ценности от края на XIX до средата на XX век. Богатият веществен, снимков и документален материал отразява обществено-политическия стопански и културен живот в града и региона по това време. Акцент в събирателската работа през последното десетилетие са материали за бележити русенски личности и фамилии. Интерес представляват следните колекции:

 • Монети и банкноти от Третото българско царство
 • Печати
 • Пощенски картички
 • Ордени, медали и значки
 • Военни униформи и атрибути от 5-ти Пехотен Дунавски полк
 • Издания на русенските печатници
 • Произведения на литературата и изкуството на русенски автори
 • Документи на банкови и застрахователни дружества
 • Табели
 • Албуми
 • Майсторски свидетелства
 • Покани
 • Алманаси
 • Градоустройствени планове и архитектурни проекти
 • Предизборни материали
 • Знамена
 • Медицинска техника и инструменти
 • Музикални инструменти
 • Фотоапарати и фотографска техника
 • Снимки на русенски фотографи
 • Кинопрожекционна техника
 • Учебници и учебни пособия
 • Спомени на известни русенски личности
 • Архив на в. “Светлоструй” 1928 – 1941 г.
 • Архив на Съюза на писателите от провинцията