Отдел „Най-нова история”

Отделът се обособява през 1965 година. Дългогодишната събирателска  дейност  на музейните уредници обхваща политическия, икономическия, културен и всекидневен живот в  Русе  от времето на социализма и постсоциализма. Най-нова тенденция в събирателската дейност на раздела е записването на устни истории от периодите на  комунизма  и демокрацията, работа с метода “Oral History” при тяхното колекциониране и изследване. Фондът на отдела се състои от приблизително 11 000 инвентарни единици и притежава  следните колекции:

 • значки, ордени и медали
 • знаците на социалистическия пейзаж
 • техника от периода на социализма – радиоапарати, телевизори, пишещи машини, диапроектори и др.
 • вещи на известни русенци като Константин Димчев (актьор), Стефан Вачев (диригент на Младежкия-симфоничен оркестър) и др.
 • материали, свързани с историята на БРП– униформи, документи, снимки
 • документи и снимки, представящи историята на бригадирското движение
 • фотоси, свързани с развитието на промишлеността и селското стопанство в Русе и региона
 • печатни материали и снимки от първия международен музикален фестивал “Мартенски музикални дни” в Русе
 • снимки, свързани с Еко-протестите в Русе, дали ход на демократичните промени в България
 • предизборни материали от периода на демокрацията
 • документи, вещи и видеозаписи, свързани с историята на  репресираните от комунистическия режим и на горянското движение  в Русенско

Отделът няма постоянна експозиция, но се представя чрез различни временни изложби:“Политическия плакат”;“125 години Военноморскифлот”, съвместно с отдел Нова история и Военноморски музей-Варна и др.
Научно-изследователската дейност на  специалистите в отдела обхваща теми от политическия, културния и обществения живот на Русе и региона, както и етноложко изследване на проблемите на всекидневната култура в индустриалния град.