ГАЛЯ КЪРДЖИЛОВА

Галя Иванова Кърджилова

Е-mail: g_nikollova@abv.bg
Сл. тел.: +359 82 825 002

Националност: Българка

Трудов стаж
1997 г. – до момента
Регионален исторически музей – Русе
Отдел „Връзки с обществеността“
заемана длъжност – Библиотекар

Образование и обучение:
1992 г. – 1996 г.
Великотърновски университет „ Св.Св. Кирил и Методий“
Библиотекознание и библиография
Бакалавър

Майчин език: Български
Други езици: Френски език.