ДИАНА БОТЕВА

Диана Огнянова Ботева

Е-mail: diana_ognqnova@abv.bg
Сл. тел.: +359 82 825 003

Националност: Българка

Трудов стаж
01.11.2020 г. – до момента
Регионален исторически музей – Русе
Отдел „Нова история”
заемана длъжност – уредник

01.09.2019 – 30.10.2020 г.
Регионален исторически музей – Русе
Отдел „Административно – стопански”
заемана длъжност – уредник

февруари 2013 г. – 31.08.2019 г.
Регионален исторически музей – Русе
заемана длъжност – Фондохранител

01.01.2009 г. – февруари 2013 г.
Регионален исторически музей – Русе
заемана длъжност – Екскурзовод

01.02.2007 г. – 31.12.2008 г.
Регионален исторически музей – Русе
заемана длъжност – Екскурзовод

Образование и обучение:
2007 - 2008 г. Магистър по Културен туризъм. Културно – историческо наследство, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново
2001 - 2005 г. Бакалавър по специалност История със специализация Археология, ВСУ „Черноризец Храбър” гр. Варна
1996 - 2001 г. Английска езикова гимназия „Гео Милев”, Русе профил 1. Френски език, 2. Английски език

Майчин език: Български