Отдел „Природа”

Отдел Природа към Регионален исторически музей-Русе е основан през 1954 г. от учителя-естественик Михаил Халваджиев. За основа на отдела служи част от сбирката на кабинета по естествена история към Държавната Мъжка гимназия “Княз Борис” в гр. Русе. Принос за нейното обогатяване имат всички учители естественици, работили там, но най-голям е приносът на препаратора Юрий Шумлянски и на учителя Васил Ковачев.

 • През 1959 г. е открита първата експозиция на отдела, просъществувала до 1969 г.
 • От 1957 до 1979 г. препаратор е Иван Иванов
 • От 1958 до 1960 г. уредник е Венелин Бешовски
 • От 1960 до 1994 г. уредник е Еберхард Унджиян
 • От 1979 до 2007 препаратор е Симеон Симеонов
 • От  2007 до днес препаратор е Христо Христов
 • От 1994 до 1995 г. уредник е Венета Глушкова
 • От 1996 г. до днес уредник е Венцеслав Петков
 • От 2003 г. в отдела постъпва специалист-ботаник Мая Кубратова, която поема работата по разделите Ботаника и Геология.
 • От 1970 до 1989 г. отделът е преместван изцяло или на части в крайно неподходящи помещения 14 пъти и е сменял адреса си 5 пъти.
 • От 1989 г. за първи път от 19 години лабораторията по препариране, канцеларията, библиотеката и част от фондовете на отдела се намират заедно в една сграда.

В момента фондовете на отдела съхраняват над 7000 фондови единици от разделите гръбначни, безгръбначни, геология, палеонтология и ботаника, както и над 5000 диапозитива, негатива, снимки и над 6000 книги и периодична литература.