УСЛУГИ

Условия за използване на архив, за достъп до фондове с цел научни разработки: Необходимо е предварително подаване на писмено заявление за използването на архив или достъп до фондове лично или на имейла на музея.
За наем на музейни интериор или екстериор (Лапидариум) е необходимо писмено заявление, в което е описано събитието, продължителността му, датата и други уточнения. Размерът на наема е определен от Наредба № 16 на Община Русе чл. 59, т. 39.1, а именно:
39.1./Нова Реш.№632/27.05.05г./ Ползване на интериор в музея:

  • за бюджетни и творчески организации от областта на културата – без заплащане

  • за други ползватели:

  • летен период (от 01.04. до 31.10) – 20% от МРЗ на час

  • зимен период (от 01.11.до 31.03) – 30% от МРЗ на час