ПУБЛИКАЦИИ И ИЗДАНИЯ

Издания на Регионален исторически музей – Русе, реализирани в периода 1996 – 2020 г. със съдействието на Националния център за музеи, галерии и изобразително изкуство, Министерството на културата и Община Русе:
1. Попов, В. Неолитни и халколитни култури, 1996 г.
2. Известия – Подбрани извори за историята на град Русе и русенския край II – XIX век , 1999 г.
3. Ненов, Н. Русев – портрет на века, 2000 г.
4. Бакърджиева, Т. и др. Русе. Пространство и история, 2002 г.
5. Ненов, Н. Табачка – теренни материали и проучвания, 2004 г.
6. 100 години Русенски музей : био-библиографски справочник , 2004 г.
7. Пътеводител по маршрутите на културното наследство
8. Пътеводителче из преданията на Русенските ломове
9. М. Бърчева, Ст. Йорданов Русенска хроника, Русе, 2004 г.
10. Йорданов, Ст. Скалният манастир “Св. Архангел Михаил” при с. Иваново, София, 2004 г.
11. Цветкова, Н. Плаках, когато се разделях с училището, Русе, 2005 г.
12. Бърчева, М. Една година в България, Русе, 2005 г.
13. Етнология Urbana, София, 2005 г.
14. Средновековният Червен бълг. език, Русе, 2006 г.
15. Илюстрована история на Русе, Русе, 2006 г.
16. Ненов, Н. Ръкописът на свещеник Кирил и фолклорът на с. Беляново, Русе, 2006 г.
17. Етнология. Демонология , 2007 г.
18. Сексагинта Приста – Ятрус двуезичен водач, Русе, 2007 г.
19. Средновековният Червен англ. език, Русе, 2007 г.
20. Добри практики на музеите от Северна България, Русе, 2008 г.
21. Йорданов, Ст. и др. Забравени свидетелства, Русе, 2008 г.
22. Венера по Долното поречие на р. Дунав, Констанца, 2008 г.
23. Училището на Notre Dame de Sion в Русе, Русе, 2008 г.
24. Бакърджиева, Т. Шепот от далечна Акия. Ангел Обретенов, 2008 г.
25. За едно общо бъдеще, Букурещ, 2009 г.
26. Българската Vita Sexualis, София, 2009 г.
27. Чернаков, Д. Русенска селищна могила, 2009 г.
28. Да открием Русе, 2010 г.
29. Визии за музеологията и етнологията, 2011 г.
30. Димитрова, М. и др. Лицата на Русе, 2011 г.
31. Върбанов, В. Драгоев, Д. Сексагинта Приста и други проучвани обекти от римската епоха в Русенско, 2012 г.
32. Studied archaeological sites from the Roman period in Rousse region, 2012
33. The everyday life of the roman legionary on the lower Danube, 2012
34. Чернаков, Д. Кошарна. Селищна могила и некропол, 2012 г.
35. Ненов, Н. Спасяването на русенци от заколение, 2012 г.
36. Панаир на музейните изложби, 2012 г.
37. Драгоев, Д. Археологическа тетрадка, 2012 г.
38. Бакърджиева, Т. Русе градът и хората, 2012 г.
39. Хърцои. Коледни песни, 2013 г.
40. Sexaginta Prista Т. 1 Тракийски ямен комплекс, 2013 г.
41. Димитрова, М. Сградите – европейско културно наследство на Русе, 2013 г.
42. Регионален исторически музей – Русе: каталог на колекциите, 2013 г.
43. Ненов, Н. и др. Албумът на КОХУ 1967, 2014 г.
44. Цветкова, Н. Пафти от българските музеи, 2015 г.
45. Ненов, Н. и др. 33 албума от социализма, 2016 г.
46. Димитрова, М. и др. Гласове от Добруджа, 2018 г.
47. Лебикян, Х. Русе – маршрути на спомена, 2018 г.
48. Димитрова, М. За почест Т. 1; Т. 2 , 2018 г.
49. Йорданов, Ст. Средновековният Червен, 2019 г.
50. Опис на старините по течението на река Русенски Лом, 2019 г.
51. Великов, И. Музейни репрезентации на националното Възраждане, 2020 г.
52. Иванова, Д. Социалистическото всекидневие в устната история на Русе, 2020 г.
53. Известия на РИМ – Русе т. 1, 1964 г.
54. Известия на РИМ – Русе т. 2, 1966 г.
55. Известия на РИМ – Русе т. 3, 1968 г.
56. Известия на РИМ – Русе т. 4, 1970 г.
57. Известия на РИМ – Русе т. 5, 1998 г.
58. Известия на РИМ – Русе т. 6, 2000 г.
59. Известия на РИМ – Русе т. 7, 2002 г.
60. Известия на РИМ – Русе т. 8, 2004 г.
61. Известия на РИМ – Русе т. 9, 2005 г.
62. Известия на РИМ – Русе т. 10, 2006 г.
63. Известия на РИМ – Русе т. 11, 2007 г.
64. Известия на РИМ – Русе т. 12, 2008 г.
65. Известия на РИМ – Русе т. 13, 2009 г.
66. Известия на РИМ – Русе т. 14, 2010 г.
67. Известия на РИМ – Русе т. 15, 2011 г.
68. Известия на РИМ – Русе т. 16, 2012 г.
69. Известия на РИМ – Русе т. 17, 2013 г.
70. Известия на РИМ – Русе т. 18, 2015 г.
71. Известия на РИМ – Русе т. 19, 2016 г.
72. Известия на РИМ – Русе т. 20, 2018 г.
73. Известия на РИМ – Русе т. 21, 2019 г.
74. Известия на РИМ – Русе т. 22, 2020 г.

 

Известия на Регионален исторически музей – Русе

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том I 1964 г.

Изтеглете

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том II 1966 г.

Изтеглете

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том III 1968 г.

Изтеглете

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том IV 1970 г.

Изтеглете

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том VII 2002 г.

Изтеглете

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том IX 2005 г.

Изтеглете

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том X 2006 г.

Изтеглете

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том XI 2007 г.

Изтеглете

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том XII 2008 г.

Изтеглете

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том XIII 2008 г.

Изтеглете

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том XIV 2011 г.

Изтеглете

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том XV 2012 г.

Изтеглете

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том XVI 2012 г.

Изтеглете

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том XVII 2013 г.

Изтеглете