ПУБЛИКАЦИИ И ИЗДАНИЯ

Издания на Регионален исторически музей – Русе:

Праистория. Бронзова епоха. Библиография на Русенската археология

Известия на Регионален исторически музей – Русе

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том I 1964 г.

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том II 1966 г.

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том III 1968 г.

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том IV 1970 г.

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том VII 2002 г.

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том IX 2005 г.

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том X 2006 г.

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том XI 2007 г.

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том XII 2008 г.

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том XIII 2008 г.

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том XIV 2011 г.

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том XV 2012 г.

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том XVI 2012 г.

Известия на Регионален исторически музей - Русе Том XVII 2013 г.