ДИГИТАЛНИ КОЛЕКЦИИ

“Албумът Искович”
2022 г.

“Публики и посетители в постковид музей – от идентифициране към съучастие”
2023 г.

Ангажираност и взаимодействие с целевите публики на музея
Доц. д-р Кристиян Постаджиян, Нов български университет

2023 г.