“Стъклото – истории и колекции”

На първия етаж в Къщата на Калиопа (Музей на градското всекидневие)