Зали „Сексагинта Приста“ и „Ятрус“

Постоянната археологическа експозиция „Сексагинта Приста и Ятрус“ е разгърната в две зали, носещи имената на две от римските крепости в днешния русенски регион.
Първата зала тематично обхваща периода на тракийската и ранноримската епоха. Представени са уникални за българските земи находки, отразяващи вярата в задгробния живот на древните траки, тяхното всекидневие и въоръжение. Впечатляват златните накити от могилите при Копривец и Исперих, колективната находка от шлемове от Юделник, находките от ямното светилище в Русе. Римският период е представен чрез образци на малката бронзова пластика, оброчни плочи, предмети от всекидневието.

Втората зала обхваща времето на късната античност и Първото българско царство. Експонатите разкриват езически култове и живота на ранните християни. Показан е късноримски кавалерийски шлем, единствен у нас, златното съкровище от Малък Преславец, уникално въоръжение на прабългарски воин от Красен и най-ранният запазен надпис в света, написан на кирилица.