Зала „Червен“

Първите разкопки на Червен са осъществени през 1910 г. от проф. Васил Златарски. Редовни проучвания на територията на града се провеждат от 1961 г. насам, под ръководството на археолозите Виолета Димова, Димитър Иванов, Димитър Станчев и Стоян Йорданов от Русенския музей. Разкрити са замък, крепостни стени, два подземни водоснабдителни прохода, 16 църкви, административни сгради, жилища и значими археологически находки. Сред тях се открояват няколко монетни съкровища, накити, епиграфски паметници, керамика, въоръжение.