Зала „Княз Александър I“

Зала „Княз Александър I“ се използва предимно за временни и гостуващи експозиции. Може да бъде наета за различни събития, като е с капацитет от 60 души.