ХРИСТО ХРИСТОВ

Христо Иванов Христов

Е-mail: ico.museum@abv.bg
Сл. тел. : +359 82 821 915

Националност: Българин

Дата на раждане: 04.05.1967 г.

Трудов стаж
01.05.2007 г. – до момента
Регионален исторически музей – Русе
Отдел “Природа”
заемана длъжност – препаратор

Образование и обучение:
1985 г.
ЕСПУ „Олимпи Панов“
Оператор в ХВП
Средно-специално образование

Майчин език: Български

Технически умения и компетенции:
РАБОТА С ШЛОСЕР, РАБОТА С КОМПЮТЪР (OFFICE PACK), ПРОФЕСИОНАЛЕН ШОФЬОР КАТ. C, D, E.

Участие в проекти:
ПРОЕКТ “МОНИТОРИНГ НА ПРИЛЕПНОТО БИОРАЗНООБРАЗИЕ-ИНДИКАТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА” НА ZOLOGICAL SOCIETY OF LONDON (ZSL) И BAT CONSERVATION TRUST (BCT) – IBATS – 2007 Г.

ПРОЕКТ „ИНТЕРКАЛИБРИРАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА АНАЛИЗ НА БИОЛОГИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО (БЕК) ЗА ТИПОВЕТЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОБЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ТИПОВЕ В ГЕОГРАФСКИТЕ ГРУПИ ЗА ИНТЕРКАЛИБРАЦИЯ“ – ДЗЗД „ДИКОН УБА“, (СЪС СЪДРУЖНИЦИ „ДИКОН ГРУП“ ЕООД И УМВЕЛТБУНДЕСАМТ ГМБХ – АВСТРИЯ) – 2014 – 2016 Г.

Професионални интереси
Обработка и изработване на влажни и сухи препарати, обработка на кожи, изработване на диорами, подреждане на изложби, участие в разкопки.