ВЛАДИСЛАВ АТАНАСОВ

Владислав Димов Атанасов

Е-mail: anima@abv.bg
Сл. тел.: +359 82 825 003

Националност: Българин

Дата на раждане: 28.09.1970 г.

Трудов стаж
октомври 2009 г. – до момента
Регионален исторически музей – Русе
Отдел “Най-нова история”
заемана длъжност – уредник

Образование и обучение:
2008 г. – 2009 г.
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново
специалност “Библиотекознание и библиография”
квалификация към степен “Магистър”

1989 г. – 1994 г.
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново
специалност “Български език и литература и История”
висше образование, степен “Магистър”

Майчин език: Български
Други езици: Руски, Английски език.

Организационни умения и компетенции:

Връзки с обществеността в периода 2003 – 2009 г.:
участие в множество проекти, свързани с културната политика на библиотека “Любен Каравелов”, с които тя печели Националната награда “Х. Г. Данов” за принос в българската книжовна култура 2005 г. в категорията Библиотеки и библиотечно дело.

Участие в значими за националната култура, частни арт-проекти, съвместно с творците: Иван Д. Иванов – Йоаний, Александър Петков, Иван Симеонов – John, Пламен Пенев, Мира Душкова, Мая Ангелова, Вяра Гунева, Явор Цанев и др.

Съорганизатор на литературния фестивал „Русе пише” през 2008 г.

Съорганизатор и/или участник в проектите:
„Графити vs. Витрини” 2009,
„Най-тихото стихотворение” 2011,
„Поезия за докосване” 2012,
„Пътешествието на дивана. Дунав“ 2016.

Съорганизатор и участник в театрализиран шахматен спектакъл “Варвари срещу римляни”, в рамките на Фестивала за съвременна градска култура “Аз, градът” 2012 г. Участник във фестивала за съвременна градска култура 2012 – 2015 г.

Участник в „Нощ на музеите” от 2009 г. до настоящия момент.

Участник в националния проект: Следите на героичното време: места на памет, свързани с националноосвободителните борби (1867 – 1878) 2015 – 2017 г.

Член на Обществения съвет към Регионална библиотека „Любен Каравелов”.

Член на журито на Национална литературна награда „Елиас Канети“ от 2011 г. досега.

Председател на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси при Общински съвет – Русе от 2009 – 2015. Зам.-председател на ПК КРВ при ОбС – Русе от 2015 – 2019 г.

Автор на книгите и литературните проекти: “Триада” 1997, “Има ли къртицата очи” 1998 , “Нонети” 1999 , “Tarows Of Madness & Children” 2003, “Стихотворения и други спомени” 2008, “Днес” 2010, “Ihtys” 2011, “Вторници от дъждове и врани” 2021 (под печат).

Носител на литературната награда “Светлоструй” за 2010 г.
Носител на националната литературна награда „Агоп Мелконян“ за 2019 г.
Носител на Втора награда на националния литературен конкурс „Иван Попов“, 2020 г.

Технически умения и компетенции:
MS Office Package, CorelDRAW, Photoshop, Internet.

Професионални интереси
Професионален и изследователски интерес към историческите и литературните процеси в българската култура в периода на последното междувековие и тяхната роля за съвременната субституция на културното наследство.

Публикации:
2013 г. „Русе – архитектура и история“ – в съавторство с Н. Ненов, М. Димитрова, И. Великов, Регионален исторически музей – Русе.
2013 г. „Каталог на колекциите“, в съавторство с В. Върбанов, В. Петков, Д. Драгоев, Д. Тихолова, Д. Чернаков, И. Великов, И. Тодорова, М. Димитрова, Н. Ненов, Р. Рошкева, С. Йорданов, Т. Бакърджиева, Регионален исторически музей – Русе.
2012 г. „Табелите“ от НРБ“ – в „Известия на Регионален исторически музей – Русе“, том XVI, Русе.
2016 г. „Другата смърт на корнет Борановский. Братска могила , с. Садина“ – в Сб. „Музеят отвъд нацията?“, „Дебати в музеологията“, София, ИК „Гутенберг“.
2018 г. „Капсула на времето от с. Мечка, Русенско“ – в „Известия на Регионален исторически музей – Русе“, том XX, Русе.