Д-Р ВЪРБИН ВЪРБАНОВ

Евгени Йорданов Георгиев

Е-mail: sparcy@abv.bg
Сл. тел.: +359 82 825 003

Националност: Българин

Трудов стаж
2018 г. – до момента
Регионален Исторически музей – Русе
отдел “Най-нова история”
заемана длъжност – уредник
последователно като екскурзовод и уредник

2000 г. – 2013 г.
СОУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ” – Русе
заемана длъжност – учител по история

Образование и обучение:

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Специалност “История и география”
магистър

Майчин език: Български