Новини2021-07-06T12:00:48+01:00

НОВИНИ

1810. 2021

Излезе от печат том XXIII на Регионален исторически музей – Русе – „Етнографските музеи на българските градове“.

18 October 2021|

Излезе от печат том XXIII на Регионален исторически музей – Русе – „Етнографските музеи на българските градове“

Изданието съдържа доклади на историци, етнолози, фолклористи и проучватели от Русе, София, Шумен, Елхово, Варна, Враца, Видин, Ловеч, Горна Оряховица и Омуртаг. Учените се фокусират върху различни аспекти от развитието на градските пространства – тяхното усвояване, употреба и ценност за местната общност. Засегнати са и теми, свързани с музеите и техните аудитории, интерпретациите на наследството и посланията, историческата памет за сакрални места, традициите и промените в светогледа на модерния човек. Етнографските музеи са разгледани като места, в които е показан преходът към Модерността у нас, с което те се превръщат във важни елементи от културната история на градовете.

Известието на русенския музей е резултат от етнографската конференция „Етнографските музеи на българските градове“.

1110. 2021

Представяне на Ивановски скални църкви във форум за интерпретация на наследството

11 October 2021|

Представяне на Ивановски скални църкви във форум за интерпретация на наследството

Пилотен курс по интерпретативно планиране в обектите на световното наследство на ЮНЕСКО започва в Котор, Черна гора. В него ще участва и директорът на Русенския музей проф. Николай Ненов. Това е последната част от обучение, започнало през май чрез онлайн лекции. През изминалите месеци са поставяни конкретни задачи, свързани с погледа към културното наследство от страна на различни публики. В Котор се провежда последната част от обучението, което цели да насърчи разбирането за това как планирането на тълкуването може да помогне за представянето на Изключителна универсална стойност на обект от световното наследство, като в същото време разкрива как може да се свърже с него по-широките ценности, които са в основата на мисията на ЮНЕСКО.
Ценности, съучастие и устойчивост са някои от актуалните дискурси в съвременната тема за управление на наследството. Как могат местните общности и други заинтересовани страни да бъдат ангажирани в управлението на места от Световното наследство? За да проучи тези въпроси, ЮНЕСКО, чрез своето Регионално бюро за наука и култура в Европа, стартира пилотен регионален курс по интерпретативно планиране в обектите на световното наследство. Включени са и представетели на Интерпрет Юръп – организация, която работи за тълкуване на наследството в Европа.
В Черна гора ще се представи случаят с културното наследство на Котор, който е част от обектите на ЮНЕСКО, а всеки от националните представители ще представи своя обект и вижданията си за развитието му чрез интерпретация на наследството и достигане до местните общности.

110. 2021

Участие на уредници от музея в Петнадесетите международни Цар-Шишманови дни в Самоков и четиридесет и първите научни четения на Асоциация „Онгъл“

1 October 2021|

Участие на уредници от музея в Петнадесетите международни Цар-Шишманови дни в Самоков и четиридесет и първите научни четения на Асоциация „Онгъл“

Трима от уредниците на Регионален исторически музей – Русе ще вземат участие в Петнадесетите международни Цар-Шишманови дни в Самоков и четиридесет и първите научни четения на Асоциация „Онгъл“, които се откриват днес (01.10.2021 г.) и ще продължат до неделя. Тема на форума тази година е „Фолклор и религия: език текст – контекст“. Етнографът Искра Тодорова ще разкаже за „Реконструкция на всекидневието във фотографски образи (наблюдения на публикации в социалните мрежи – по примери от Самоков)“. Десислава Тихолова ще представи „Вината като културно наследство. Съвременни мемориални практики в Германия. Част втора“. Симона Петрова ще направи обзор на „Издателската дейност на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” (1994 г. до днес)“.

В рамките на Международния симпозиум ще се проведат XVI фестивал на културно-историческия и природонаучния късометражен филм и фотография „Балканска културна филмотека“. Ще бъде връчена и традиционната награда за изявени етнолози, медиависти и археолози на името на проф. Тодор Иванов Живков.

Организатор на събитието са Община Самоков, Исторически музей – Самоков, Импресарско-издателска къща „РОД“ и Асоциация „Онгъл“. Сред учредителите на Асоциация „Онгъл“ и активни участници до днес са дфн. Росен Малчев, доц. д-р Константин Рангочев от Института по информатика и математика към БАН, проф. д-р Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей – Русе, етнографите Искра Тодорова и Десислава Тихолова, журналистът Цвета Ненова. Сред младите научни попълнения от Русе са и Симона Петрова от Регионален исторически музей – Русе и Биляна Тодорова, магистър по „Културология“ в Софийския университет и носител на наградата за млад учен на името на проф. Тодор Иванов Живков.

2909. 2021

Зайче с късмет

29 September 2021|

Зайче с късмет

Зайчето на име Рукола е питомно зайче, родено с късмет. Спасено от удавяне, благодарение на добри феи кръстници, доктори и приятели, след редица перипетии то попадна в Русенския музей. Там беше прието в Екомузей с аквариум, където се извършва преразпределение на домашни любимци. Тази дейност Екомузея извършва от близо десетина години, като приютява екзотични домашни любимци, търси им домове и хора, които да се грижат за тях. Идеята на тази дейност е да предотврати пускането на животни (като червенобузи и жълтобузи костенурки) сред природата, където могат да нарушат обитанията на други видове. До момента през музея са минали над 120 различни домашни любимеца. Част от тях са костенурки, папагали, таралежи, игуани, риби и други. Ако желаете да осиновите някое от тези животни, моля обърнете се към служителите на Екомузея.
Зайчето с късмет вече откри своя нов дом и приятели, които ще го обичат и ще се грижат за него.

2906. 2021

„Лято в музея“

29 June 2021|

Летни едноседмични занимания за деца в музея (по едно издание в месеците юни, юли и август)

1910. 2021

Приключиха разкопките на Широковското кале за сезон 2021 г.

19 October 2021|

Приключиха разкопките на Широковското кале за сезон 2021 г.

Крепостта е разположена на естествено защитен скален нос, при сливането на реките Баниски и Черни лом. Тя представлява един от най-значимите и представителни паметници на фортификацията по долината на река Русенски лом. Под ръководството на Деян Драгоев от РИМ – Русе и Добрина Харбалиева от ИМ – Средец и с помощта на целева субсидия от страна на Министерство на културата в размер на близо 24 000 лева, екип от археолози, студенти и доброволци в продължение на три седмици, проучи южната кула на най-вътрешната от трите крепостни стени, преграждащи скалния нос в м. Кръстовица. Изяснена е хронологията в изграждането и функционирането на укрепителната система на късноантичния обект. Крепостта възниква като военно укрепление през втората половина на V в. Към това време археолозите отнасят изграждането на видимите и днес на терена две успоредни крепостни стени, построени от големи каменни блокове, някои от които с размери надвишаващи 2 м дължина. През VI в. крепостта се трансформира в цивилно селище. Множеството откривани находки – керамични лампи и съдове, предмети от кост и рог, прешлени за вретено и тежести за рибарски мрежи, спомагат да се разкрие всекидневния живот на населението. Благодарение на мощната укрепителна система – дебела 4 м. крепостна стена и наличието на спомагателна стена (протейхизма), селището успява да преживее големите аваро-славянски нашествия от края на VI в. През Средновековието укрепената територия е разширена, а в източна посока е изградена трета крепостна стена, запазена под формата на землен насип с височина над 4 м. К. Шкорпил предполага, че в развалините на Широковското кале трябва да се търси споменатия през XII в. от арабския географ и учен ал-Идриси град Агранзинос. Изказани са предположения, че крепостта при Широково е средновековния български град Кръстовец.

1810. 2021

Международна научна конференция на тема “Светият отец Антони от Крепчанския манастир: 1100 години монашество в българските земи”

18 October 2021|

Международна научна конференция на тема “Светият отец Антони от Крепчанския манастир: 1100 години монашество в българските земи”

В скалния манастир край с. Крепча се намира най-стария датиран надпис на кирилица, открит и коментиран от проф. Казимир Попконстантинов. В него е посочена кончината на светия отец Антони – октомври 921 г. По повод настъпилата годишнина, от 15 до 17 октомври в гр. Опака, се проведе Международна научна конференция на тема “Светият отец Антони от Крепчанския манастир: 1100 години монашество в българските земи”. В нея участваха учени от България, Русия, Австрия и Гърция. Русенският музей бе представен от уредника Евгени Георгиев с доклада “Малкият Нисовски скален манастир по р. Мали Лом, Русенско”.
Наличието на две големи годишнини през 2021 г. – посочената, и 800 години от основаването на Ивановския скален манастир от свети Йоаким Търновски, доказват значимото място, което заемат скалните манастири по поречието на Ломовете в средновековната ни култура.

1310. 2021

25-та Нощ на прилепите в Европа

13 October 2021|

25-та Нощ на прилепите в Европа 15.10.2021 г. (петък) в Исторически музей

17.00 – 19.00 ч. – Занимателна работилница за изработване на домино на прилеп
Място: Исторически музей
17.00 – 19.00 ч. – Ателие за изработване на макети на прилеп от глина
Място: Исторически музей
17.00 – 19.00 ч. – Образователни игри.
Място: Исторически музей
17.00 – 19.00 ч. – Маркиране на „прилепи“ и методи за улавянето им. Демонстрация, в която участвате ВИЕ – в ръкавиците на прилепаря.
Място: Исторически музей
17.00 – 19.00 ч. – „Да си изработим прилеп“
Място: Исторически музей
17.00 – 19.00 ч. – Пещери, възли и техники. Занимателни игри с Пещерен клуб Приста“ към Туристическо дружество „Приста“
Място: Исторически музей
17.00 – 19.00 ч. – Светлинно и музикално шоу, посветено на прилепите
Място: Исторически музей
19.15 – 20:00 ч. – Презентация „Животът на прилепите в „тъмното“. Демонстрация с детектор и нови технологии за дистанционно изследване на прилепите.
Място: Исторически музей
Партньори: Пещерен клуб „Приста“ към Туристическо дружество „Приста“ – Русе, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, СНЦ “Зелени Балкани”, EUROBATS.

25 години Нощ на прилепите в Европа!
Информационната кампания Нощ на прилепите в България ще се отбележи през 2021 година благодарение на приноса и доброволния труд на всички партньори в кампанията.
Нашата цел е да покажем, че прилепите не са страшни, а само различни. В България се срещат 33 вида от възможните 35 в Европа и всички те са насекомоядни.
Прилепите унищожават насекомите – вредители в селското стопанство и подпомагат борбата с комарите в града като едно малко прилепче може да изяде 1000 комара на вечер. Един от начините за опазване на прилепните колонии е съхраняване на техните местообитания – пещерите. Много от тях са обект на защита в мрежата НАТУРА 2000 по Директивата за хабитатите – местообитание 8310 Неблагоустроени пещери.
https://greenbalkans.org/25-godini-Nosht-na-prilepite-v…
Какви събития предстоят?
Презентации, детски рисунки, прилепна гимнастика, „прилепни игри“, различни ателиета и томболи, арт работилници, изложби, викторини, презентации и филми ще провокират интереса към тайнствения живот на прилепите.
Тази година се отбелязват 30 години от Споразумението за опазване на популациите на европейските видове прилепи (EUROBATS) и 25 години от отбелязването на Нощта на прилепите в Европа!
Виновни ли са прилепите за COVID-19?

Становището на EUROBATS по темата https://greenbalkans.org/…/STANOVIShtE_OTNOSNO_PRILEPITE_I…
Фесйбук събитието за всички населени места: https://www.facebook.com/events/1118098768725738/?active_tab=discussion

1210. 2021

Прожекция на 360-градусов филм в Пантеон на възрожденците

12 October 2021|

Прожекция на 360-градусов мултимедиен филм в Пантеон на възрожденците по случай Деня на българската община

Днес (12.10.2021 г.) от 14:30 ч. с безплатен вход ще бъде представен 360-градусов мултимедиен филм „Модерност, Възраждане, Революция – личности и събития“ в Пантеон на възрожденците. Прожекцията се състои по случай честването на Деня на българската община. Дигиталният продукт представя поредица от теми, свързани с духовното пробуждане и израстване на българския народ в периода на Възраждането. Съдържанието включва анимирани снимки, карти, схеми, литографии на пътешественици, фотоси на артефакти, подбрани от музейните специалисти, обединени в девет теми и интегрирани в новосъздадения мултимедиен разказ. Той е обогатен и с персоналии на личности от епохата, изрисувани от художничката Мария Иванова и с авторската музика на Пламен Мирчев. Екипът на продуцентската компания Персей ЕООД създаде цялостно аудио-визуално повествование, синхронизирано за възпроизвеждане в осем независими видеоканала – монитори, които излъчват 11-минутния филм.
Видеото се случва по проект “Създаване на съдържание за 360-градусова мултимедия за Пантеон на възрожденците – Русе” на Регионален исторически музей – Русе, с финансовата подкрепа на Фондация “Русе – град на свободния дух”, по програма “Знание и растеж”.
Останалите музеи в гр. Русе работят с установеното работно време и входни такси.

2709. 2021

„НБУ гостува в музея“ – Регионален исторически музей град Русе, 27 септември 2021, 18:00 ч., зала за временни изложби в Екомузей с аквариум

27 September 2021|

„НБУ гостува в музея“ – Регионален исторически музей град Русе, 27 септември 2021, 18:00 ч., зала за временни изложби в Екомузей с аквариум

Събитието показва творчески резултати в сферата на изкуствата и науките за човека, създадени от студенти и преподаватели в НБУ и привлича вниманието към образование, основано на взаимодействие между преподаватели и студенти в теоретически и практически занимания и в интердисциплинарен контекст. То се осъществява благодарение на домакинството и съучастието на Регионалния исторически музей в Русе и отразява разрастващо се и задълбочаващо се сътрудничество с музея – партньорства по провеждане на летни школи по антропология, съвместни творчески прояви, домакинство на прояви на университета в кандидатстудентски кампании.

Събитието се стреми да „покаже“ визуален разказ за НБУ през погледа на студентите и преподавателите от програми към няколко департамента и сътрудничеството помежду им – „Антропология“, „Дизайн“, „Изящни изкуства“ и „Кино и телевизия“. Представени са резултати от съвместни изследвания, творчески проекти и образователни задачи в антропологични, документални и късометражни игрални филми, проекти на модни колекции, текстилни десени и принтове с мостри, проекти в сферата на интериорния дизайн, картини живопис и графика, авторски бижута.
Събитието се осъществява с участието на съвместна работа на студенти и преподаватели – доц. В. Савчев, преп. Станимир Божилов, доц. Калина Христова (департамент „Изящни изкуства“), доц. д-р Кристина Савова и Кристина Колодеева, гл. ас. д-р Иво Попов и д-р Румен Кожухаров, доц. д-р Елена Тодорова (департамент „Дизайн“), проф. Людмил Христов (департамент „Кино, реклама и шоу бизнес“), доц. д-р Ирена Бокова (департамент „Антропология“). То е свързано с кандидатстудентската кампания на университета и представя информация за образователните програми, научните изследвания и творческите дейности на университета.
Реализира се с с финансовата подкрепа на Централния фонд за стратегическо развитие.

Go to Top