Новини2021-07-06T12:00:48+01:00

НОВИНИ

3101. 2023

Заключителна пресконференция във връзка с реализирането на проект „Аз гарантирам за теб“

31 January 2023|

Днес от 11:00 часа в Екомузей. Аквариум – Русе се проведе заключителна пресконференция във връзка с реализирането на проект „Аз гарантирам за теб“ на Регионален исторически музей – Русе.

Финансирането по проекта се осъществява по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти на Национален фонд “Култура”. Партньори на музея в Русе са Природонаучния музей в Пловдив и Аквариума във Варна. Отпуснатите средства са в размер на 38 018,30 лв.
Проектното предложение включва създаване на инфо точки в три музея в България – Екомузей. Аквариум – Русе, Природонаучен музей – Пловдив и Институт по рибни ресурси – Варна. Те са поставени на видно място във всеки от трите музея и представят видеоматериали за другите два музея. Общата цел на музеите е да привлекат, задържат и развият нови аудитории, която налага обединяване на сили, развиване на нови партньорства. Гостите на един от музеите ще посетят предложените им други обекти.
Стратегическото направление е насочването на публики, които са били доволни от продуктите на един от музеите, като публики на друг музей в страната, т.е. да се разширят публиките на най-малко три музея със сходна тематика в страната, чрез обединяване на усилията, сътрудничество и иновативни технологии. Така хилядите посетители на Екомузей. Аквариум – Русе ще се превърнат в потенциални посетители на поне още два музея. В двата музея, рекламирани във фоайето на Екомузей. Аквариум – Русе ще има еквивалентна инфо точка, която ще насочва по идентичен начин посетителите към другите два музея. Така, като за начало, три от водещите музеи с природонаучна насоченост ще се обединят в стремежа си за обогатяване със знания и формиране на положително отношение към дивата природа, ще привлекат нови аудитории. Сътрудничеството между трите институциите ще доведе и до обмяна на опит и стремеж към усъвършенстване на екипите. Реализирането на този проект би могло да се използва за мултиплициране на този опит между други музеи и културни институции в страната, което ще гарантира създаването на единен по своята същност национален културен продукт.
Периодът на реализация на проекта беше от септември 2022 г. до края на януари 2023 г. През това време бяха заснети кратки видеа по различни направления за всеки от трите музея. Тези направления представят различни зали/ теми/ отдели на дадения музей. Едно от направленията представлява история на дадения музей, а друго показва начините за стигане до сградата на музея, както и важни аспекти като места за паркиране и други подобни. Когато посетителите на другите два музея видят видео представянето, те биха посетили при следващо пътуване някой от тези музеи.
Видеата бяха внедрени в интерактивни киоски, които бяха монтирани във всеки от трите музея. В Екомузей. Аквариум – Русе инфоточката вече функционира и може да бъде разгледана във фоайето на музея. Предвижда се съвсем скоро инфо точките да функционират и в другите два музея.

2012. 2022

Излезе от печат представителен каталог “Намерено от Шкорпил”

20 December 2022|

Излезе от печат представителен каталог с археологически находки, открити при теренната работа на чешкия учен Карел Шкорпил в региона на Русе в началото на ХХ век.

Колекцията се състои от артефакти от фондовете на Националния археологически институт с музей при БАН. В този си вид тя се показва пред обществеността за първи път у нас.
Археологическото наследство, оставено от Карел Шкорпил, е от съществено значение и с висока стойност за изграждане на цялостен разказ за развитието на Русе и долината на Русенски Лом през вековете. Темата обвързва различните аспекти от изграждането на културния пейзаж на региона през отделни периоди, с неговия съвременен облик, като се създава обвързаност с общото европейско наследство. Каталогът с предмети от дейността на Шкорпил в Русе представя първите теренни находки от региона и тяхната значимост за последващите научни търсения в полето на археологията.
Създаването на изданието е поредната активност, която извежда на преден план знанието за дейността на Карел Шкорпил, един от основателите на Русенския музей, благодарение на когото в началото на ХХ век – след издаването на книгата „Опис на старините по река Русенски Лом“, нашият край става най-добре проучен в страната.
Каталогът е отпечатан, благодарение на проекта „Намерено от Шкорпил“, който се реализира с подкрепата на Програма „Култура“ на Община Русе, както и със съдействието на Национален археологически институт с музей – БАН.

1811. 2022

Дървета в двора на ОУ „Олимпи Панов“ се сдобиха с къщички за прилепи

18 November 2022|

Те бяха монтирани днес от екипа на Сдружение „Приятели на музея“ в присъствието на децата. Целта е подрастващите да научат повече за „тайнствения“ живот на летящите бозайници и за необходимостта от тяхното опазване.

Паралелно с това учениците от „Олимпи Панов“ се включиха в засаждането и на плодни дръвчета от различни сортове – череша, слива, ябълка и кайсия. Съдействие получиха от специалист агроном, който разясни какви грижи се полагат при отглеждането на овошки.
Поставянето на къщички за прилепи и засаждането на плодни дръвчета стана възможно с помощта на музейните специалисти от отдел „Природа“ Красимир Киров, Магдалена Трифонова и Виктория Друмева и в присъствието на кмета г-н Пенчо Милков, който се включи дейно във всички предвидени дейности. Пред подрастващите той обеща: „Ще направим още такива места с къщички за прилепи и овощни дръвчета в града, защото е полезно за децата, за да видят как се грижим за природата и да ги мотивираме“.
Екологът Красимир Киров разказа на учениците за биоразнообразието на градските екосистеми с акцент – прилепи и птици и как да ги опазим и познаваме. Той припомни, че прилепите се хранят с насекоми, сред които и комарите и по този начин съдействат за намаляване популацията им.
Дейностите по поставянето на къщички за прилепи и засаждането на дървета се случват по инициатива на Сдружение „Приятели на музея“ като част от проекта „ПрилеПтици – нашите летящи приятели“, който стана възможен с помощта на подкрепата на Програма „Култура“ на Община Русе. Реализирането на отделните етапи се осъществи и със съдействието на Регионален исторически музей – Русе, Спелео клуб Приста – Русе, Българското дружество за защита на птиците – София, ОУ „Олимпи Панов“ и директорката Вергилия Грънчарова . Поставянето на къщички за прилепи и засаждането на дървета изгражда у децата отговорно поведение към природата и нейните обитатели по забавен и адаптиран към техните възприятия начин.

411. 2022

Изложба, посветена на фамилия Искович – семейството на заможния русенец Алберт Искович

4 November 2022|

В Историческия музей ще бъде открита изложба, посветена на фамилия Искович – семейството на заможния русенец Алберт Искович, чието име се свързва със създаването на фабриката за бои и лакове от началото на 20 век „Искович & Леви“, известна днес като „Оргахим“. Началото е от 18 ч. на 7 ноември в зала „Русе“ на Историческия музей.

Автор на концепцията и създател на изложбата е уредникът в отдел „История на България 15-19 век“ Ренета Рошкева. Експозицията съдържа 16 постери с фотоси от запазен албум, принадлежал на семейството, а по-късно, станал част от фонда на музея. Публикувани са и снимки на малка част от писмата между съпругата на Искович – Хилда Искович и нейната приятелка Мара Малчева, съпруга на инж. Петър Малчев, електрифицирал Русе. Именно кореспонденцията между двете дами и запазеният визуален материал са в основата на проучването, документиращо динамиката на отношенията в определен кръг от обществото – на заможни, перспективни, влиятелни хора.
Изложбата проследява в хронологичен ред промените, съпътстващи живота на едно семейство в България и времето след преместването му в Америка, както и развитието на обществото през 20 век. Експозицията съсредоточава разказа си върху създаването и разрастването на „Искович & Леви“, представя основателя на предприятието и неговото семейство, заминаването на фамилията за Америка и животът им зад океана, спира се върху приятелството между Хилда Искович и Мара Малчева, което продължава и след преместването на семейството.
Създаването на изложбата е част от проект „Албумът Искович“ – дигитализация на визуални документи – споделяне на знание и интерпретация на наследство“, реализиран по Програма “Знание и растеж” на Фондация “Русе-град на свободния дух” с подкрепата на “Еконт Експрес” ООД. В рамките на проекта е издадено и книжно тяло, което систематизира ключови моменти от разказа за проучваната фамилия. Писмата и снимките, дарени на музея, са дигитализирани и качени в облак, достъпен чрез сайта на русенския музей.

2810. 2022

Ново издание на Регионален исторически музей – Русе

28 October 2022|

„Скалните манастири по Русенски Лом“ е новото издание на Регионален исторически музей – Русе, което представя сакрални места на
вярата, разположени в долината на река Русенски Лом.

Своеобразният пътеводител, свързан с религиозното развитие на българите през Средновековието, разкрива духовните средища в региона с водещо
значение за утвърждаване на християнството по нашите земи. Сред тях са поредицата от монашески обители, образуващи един голям манастир, известен като „Ивановски скални църкви“. Поместена е информация за храма „Св. архангел Михаил“, както и за „Чертозите“ и „Голямата църква“. Представени са скалните комплекси при „Кръщалнята“, „Господев дол“, църквата „Св.св.Теодор Тирон и Теодор Стратилат“, известна като „Съборената църква“, „Църквата с големия ореол“ и „Белберницата“, „Света Богородица“, „Стълбицата“. Изданието съдържа също сведения за пещерните манастири около Средновековния град Червен, пещерите „Водна“ и „Тъмно“, разположени на левия бряг на р. Черни Лом между селата Табачка и Червен, за скалния манастир при Цар Калоян, Големият Нисовски манастир, Крепчанският скален манастир, манастирите „Грамовец“, „Чиплийско“, „Св. Петка“ и „Св. Димитър Басарбовски“ край Русе. Богато илюстрованата публикация дава информация за личността и приноса на Свети Патриарх Йоаким I, създателят на Ивановския скален манастир, за утвърждаване на монашеската обител като значим духовен център не само в региона, но и в България, за дарителите и образите им, изобразени в скалите, за стенописите, запазени от далечния 14 в., за местните хора, ценността и знанието им за скалните обители.
Автор на „Скалните манастири по Русенски Лом“ е уредникът в Регионален исторически музей – Русе Евгени Георгиев. Снимките – около
100 на брой, са дело на Явор Мичев, Милен Йорданов, Евгени Георгиев, както и фотоси и от фонда на музея.
Новото издание е двуезично – на български и английски език. Може да бъде закупено от музейния магазин, разположен в сградата на Историческия музей на пл. „Батенберг“ 3.

1810. 2022

Мобилна изложба на РИМ – Русе гостува в ИМ – Петрич

18 October 2022|

Мобилна изложба за заплахите от търговията със застрашени от изчезване растителни и животински видове е подредена в Исторически музей – Петрич.

Експозицията „Природа в риск. Интерактивна образователна изложба в подкрепа на Световната конвенция за международна търговия с редки и застрашени видове растения и животни“ е реализирана от Регионален исторически музей – Русе с подкрепата на Министерството на културата. Концепцията е на уредниците от отдел „Природа“ на Русенския музей – Венцеслав Петков и Красимир Киров.
Официалното откриване на изложбата ще се състои на 18 октомври (вторник) в Исторически музей – Петрич.
Изложбата е направена от 41 дървени модула, които изграждат презентационна стена. Касетите служат както за експозиционна мебел, така и за поставяне на интерактивни дисплеи и табла. Изложбата илюстрира опасностите за защитените растителни и животински видове от безконтролното им използване в следствие на нерегламентираната търговия с тях. Тя насочва вниманието към предпоставките за намаляване популацията на някои представители на флората и фауната в световен мащаб.
През 2019-а година Министерството на околната среда и водите предоставя на музея в Русе три палта от кожа на защитени видове – видра и бенгалска котка и три чифта обувки от крокодилска кожа. Артикулите са конфискувани по реда на Закона за биологичното разнообразие, регламентите на Европейския съюз и Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора – CITES. Тези експонати са станали основно ядро за създаване на изложба, която да постави фокус върху нерегламентирани форми на притежание на растителни и животински видове, както и върху формиране у посетителите на щадящо отношение към природата.
Изложбата показва екзотични артефакти от фондовете на отделите „Природа“, „Етнография“, „Нова история“ и „Най-нова история“ на РИМ – Русе. Експонатите образуват тематична колекция с примери от цял свят, която притежава рядко многообразие. Всички те изграждат последователен музеен разказ, който дава възможност да се представят проблеми, рискове и форми на отношение към животинското многообразие.
До сега изложбата е гостувала в РИМ – Търговище, РИМ – Плевен, ИМ – Тутракан и РИМ – Смолян. Изложбата е показвана и във Велико Търново в информационния център на Регионалната инспекция по околна среда и води, където местните експерти са потърсили училища като са адаптирали експозицията към местни специфики – защитени растения и животински видове. Чрез „Природа в риск“ специалистите са успели да привлекат вниманието на близо 500 посетители от Велико Търново към темите, развити и онагледени в изложбата.
Посетителите на ИМ – Петрич ще имат възможността да се запознаят с експонатите в изложбата от 18 октомври 2022 г. до 31 януари 2023 г.

1310. 2022

Комисия за предоставяне на статут и определяне на режими за опазване на „Римска гробница мавзолей“ в землището на с. Бабово, общ. Сливо поле, обл. Русе

13 October 2022|

В периода 11 – 13.10.2022 г. се проведе комисия, назначена със заповед № РД9К – 336 от 30.09.2022 г. на министъра на културата на Република България със задача за предоставяне на статут и определяне на режими за опазване – териториален обхват (граници и охранителна зона) и предписания за опазване на археологически обект „Римска гробница мавзолей“ в землището на с. Бабово, общ. Сливо поле, обл. Русе.

В комисията участваха 18 души от различни културни институции, като един от тях е д-р Димитър Чернаков, уредник в отдел „Археология“ към Регионален исторически музей – Русе.
Римската гробница се намира в землището на с. Бабово, община Сливо поле, Русенска област. Локализирана е в източните покрайнини на селото. Гробницата е открита през 1981 г. в резултат на геофизично проучване. Изследвана е чрез археологически разкопки, проведени през 1982 г. от Димитър Иванов, археолог при Регионален исторически музей – Русе.
Гробницата се намира под могилен насип, като нейния вътрешен край попада приблизително под геометричния център на натрупаната земна маса. В началото на разкопките могилата има височина 7 м. и максимален диаметър при основата – 41 м. Тя е единственото гробно съоръжение, регистрирано при проучванията. Изграждането ѝ е еднократен акт, свързан с изпълнението на единен архитектурен замисъл. Само едно от помещенията е било изнесено на 4 – 5 м. пред периферията на могилния насип, издигнато на нивото на античния терен. Останалата част от гробницата, попадаща под слоевете пръст, е допълнително вкопана в стерилния материков пласт. Могилният насип е натрупан след изграждането на гробницата.
Гробницата се състои от четири, последователно свързани, помещения, изградени в една ос, с обща дължина 22,30 м. Ориентирана е североизток-югозапад, като от периферията към централната част на могилата нейните конструктивно свързани елементи следват в съответния ред – предгробна камера, коридор (дромос), предгробна камера и същинска гробна камера.
С тези особености археологическия обект е уникален за българските земи.
Гробницата е изградена през II – III в. и използвана до IV век.
Входът на гробницата е затворен с трайно бетонно покритие през 90-те години на миналия век с цел запазване на разкритите структури от унищожаване.
Археологическият обект в землището на с. Бабово е включен в списъка на обектите, които формират сериен обект „Граници на Римската империя – Дунавски лимес в България“, вписан в Индикативната листа за световното културно и природно наследство на Република България на ЮНЕСКО – (Frontiers of the Roman Empire – Danube Limes of Bulgaria – UNESCO World Heritage Center/1.11.2016) под наименованието ,,Късноримска гробница‘‘ землището на с. Бабово, община Сливо поле, област Русе.

Комисията предлага на археологическия обект да бъде предоставен статут на единична археологическа недвижима културна ценност (ЕАНКЦ) с категория ,,национално‘‘ значение под наименованието ,,Късноримска гробница‘‘ в землището на с. Бабово, община Сливо поле, област Русе. Териториалният обхват на обекта е с площ 2,8 дка, а този на охранителна му зона – 115, 5 дка. Там комисията предлага да бъдат забранени всякакви дейности преди да бъде извършено спасително археологическо проучване с оглед предположението за съществуването на некропол около могилата. С протокола от решенията на експертната комисия ще се даде възможност за реализирането на проекти за консервация и социализация на археологическия паметник.

610. 2022

26. Международна нощ на прилепите в Европа

6 October 2022|

На 07.10. (петък) в Екомузей с аквариум от 17:00 часа.
Това събитие е част от дейностите по проект на Сдружение „Приятели на музея“ – „ПрилеПтици – нашите летящи приятели“, с подкрепата на Програма „Култура“, Направление „Творчески проекти в областта на изкуствата и културата“ на Община Русе, 2022 г.

Информационната кампания Нощ на прилепите в България ще се отбележи през 2022 година благодарение на приноса и доброволния труд на всички партньори в кампанията.
Нашата цел е да покажем, че прилепите не са никак страшни, а напротив различни и симпатични. В България се срещат 33 вида от възможните 35 в Европа и всички те са насекомоядни. Прилепите са много полезни, защото голяма част от насекомите, с които се хранят са вредители в селското стопанство, а пък прилепите в градовете помагат в борбата с комарите, като едно малко кафяво прилепче може да изяде 1000 комара на вечер! Нека всеки един от нас помогне с разпространяването на информация за важното значение на прилепите, така може да ги опазим за в бъдеще. В момента един от начините да опазваме и над 6000-те пещери в България е ако в тях има прилепни колонии. Много от тези пещери попадат в местообитание, което е обект на защита в мрежата НАТУРА 2000 по Директивата за хабитатите – местообитание 8310 Неблагоустроени пещери.
Ако все още имате безпокойствo за връзката на COVID-19 и прилепите, може да изгледате видеоклипа: Виновни ли са прилепите за COVID-19?
https://www.youtube.com/watch?v=Z0ODKl_MRpk
Или да се запознаете със становището на EUROBATS по темата ТУК. https://greenbalkans.org/…/STANOVIShtE_OTNOSNO_PRILEPITE_I…
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ
26-а МЕЖДУНАРОДНА НОЩ НА ПРИЛЕПИТЕ 2022 г.
07 ОКТОМВРИ
(ПРОГРАМА)
17.00 – 19.00 ч. – В ръкавиците на прилепаря – Маркиране на „прилепи“ и методи за улавянето им
Място: Екомузей с Аквариум
17.00 – 19.30 ч. – Занимателна работилница за изработване на домино на прилеп
Място: Екомузей с Аквариум
17.00 – 19.30 ч. – Ателие за изработване на макети на прилеп от глина
Място: Екомузей с Аквариум
17.00 – 19.30 ч. – Образователни игри – Какво не знаем за прилепите?; Една година от живота на прилепа
Място: Екомузей с Аквариум
17.00 – 19.00 ч. – „Летящ прилеп“ – работилница за изработка на прилеп с дървени щипки
Място: Екомузей с Аквариум
17.00 – 19.00 ч. – Пещери, възли и техники. Занимателни игри с Пещерен клуб Приста“ към Туристическо дружество „Приста“
17:00-19:00 ч. – С лице на прилеп“ – фейспейнтинг
Място: Екомузей с Аквариум
17:30-18:30 ч. – Да си нарисуваме прилеп – творческо ателие с художника Огнян Балканджиев
Място: Екомузей с Аквариум
19.15 – 20:00 ч. – Презентация „Те мигрират“. Демонстрация с детектор и нови технологии за дистанционно изследване на прилепите. Представяне на помагало „ПРИЛЕПИТЕ – нашите летящи приятели“ изготвено и финансирано по проект на Сдружение „Приятели на музея“ – „ПрилеПтици – нашите летящи приятели“, с подкрепата на Програма „Култура“, Направление „Творчески проекти в областта на изкуствата и културата“ на Община Русе, 2022 г.
20:00 – 20:30 – Викторина с въпроси – Какво научихме днес?
Място: Екомузей с Аквариум
Партньори: Регионален исторически музей – Русе, Българско дружество за защита на птиците, Основно училище „Олимпи Панов“, Пещерен клуб „Приста“ към Туристическо дружество „Приста“ – Русе, EUROBATS.

1909. 2022

Международен ден на лешояда

19 September 2022|

На 23 септември от 17.00 часа в Лапидариумa на Регионален исторически музей – Русе ще се проведе Международен ден на лешояда в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Събитието е част от проект „Нова надежда за египетския лешояд“ и проект „ПрилеПтици – нашите летящи приятели“ на Сдружение „Приятели на музея“ по Програма „Култура“ на Община Русе, направление „Творчески проекти в областта на изкуствата и културата“.
Ще се организират ателиета за деца за изработка на маска с образа на египетски лешояд, макет на египетски лешояд, снимка с лешояда, интерактивни предизвикателства – „Лешоядобол“, „Одисеята на египетския лешояд“, пъзели, игри за храната на лешоядите. Ще бъде представено и помагало „МИГРАЦИЯТА – ВЕЛИКОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ НА ПРЕЛЕТНИТЕ ПТИЦИ. ДНЕВНИ ГРАБЛИВИ ПТИЦИ – ЛЕШОЯДИ И СЪЩИНСКИ ХИЩНИЦИ“.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЛЕШОЯДА 2022 г.
23 СЕПТЕМВРИ
(ПРОГРАМА)

17.00 – 19.30 ч. – Работилница за изработване на маска с образ на египетски лешояд
Място: Лапидариум, Исторически музей
17.00 – 19.30 ч. – Ателие за изработване на макети на египетски лешояд
Място: Лапидариум, Исторически музей
17.30 – 18.30 ч. – Образователна игра „Одисеята на египетския лешояд“
Място: Лапидариум, Исторически музей
17.00 – 19.30 ч. – Да си сглобим лешояд
Място: Лапидариум, Исторически музей
17.00 – 18.30 ч. – Лешоядобол – интерактивна игра
Място: Лапидариум, Исторически музей
17.00 – 18.30 ч. – Да нахраним лешояд – игра за храната на лешоядите
Място: Лапидариум, Исторически музей
18.45 – 19:30 ч. – Презентация и представяне на помагало „МИГРАЦИЯТА – ВЕЛИКОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ НА ПРЕЛЕТНИТЕ ПТИЦИ. ДНЕВНИ ГРАБЛИВИ ПТИЦИ – ЛЕШОЯДИ И СЪЩИНСКИ ХИЩНИЦИ“.
Място: Лапидариум, Исторически музей
19:30 – 20:00 ч. – Викторина „КАКВО НАУЧИХМЕ ДНЕС“.
Място: Лапидариум, Исторически музей

Партньори: Основно училище „Олимпи Панов“ – Русе, Българско дружество за защита на птиците, Сдружение „Приятели на музея“ – Русе, Община Русе.
Събитието е част от проект „Нова надежда за египетския лешояд“ и проект „ПрилеПтици – нашите летящи приятели“ на Сдружение „Приятели на музея“ по Програма „Култура“ на Община Русе, направление „Творчески проекти в областта на изкуствата и културата“.

При лошо време Международният ден на лешояда ще се проведе в сградата на Исторически музей, пл. Батенберг 3.

209. 2022

Международна археологическа конференция

2 September 2022|

Русенският музей е домакин на Международна конференция „Търговията в римските провинции по Долен Дунав и Барбарикум* (1-6 в. сл. Хр.). Оловни пломби, открити при археологически разкопки”.

Проявата се провежда като хибридно събитие – с презентации в зала „Княз Александър I“ на Историческия музей и онлайн.
Оловните пломби са важно свидетелство за търговските процеси, поради което е много важен техният ясен произход. По тази причина конференцията засяга само музейни колекции.
Научният форум за търговията в римските провинции по Долен Дунав събира участници от България, Румъния, Австрия, Полша, Турция и Италия.
*Барбарикум – земите на варварите, северно от Дунав

1801. 2023

Грамота от Министъра на културата за Тамбурашкия оркестър

18 January 2023|

Днес се проведе среща между д-р Наталия Константинова, ръководител на Тамбурашкия оркестър в Русе и проф. д-р Николай Ненов, директор на Русенския музей, които обсъдиха възможностите за съхраняване на знанията и уменията на Тамбурашкия оркестър.

Проф. Ненов предаде на д-р Константинова грамота от министъра на културата проф. Велислав Минеков. Грамотата се дава за участие и номинация в Националната система „Живи човешки съкровища – България“ 2022 г. Пред миналата година Русенският музей подаде кандидатурата „Традиционно свирене на тамбура във фаркашки стил в град Русе“ като елемент от регистъра в категория „Изпълнителски изкуства“. За съжаление Фаркашкият тамбурашки оркестър при Общински детски център за култура и изкуство не беше одобрен за живо човешко съкровище. „По мое мнение Комисията не беше подготвена да избере елемент от културното наследство на града. Практиката показва, че за живи човешки съкровища кандидатстват предимно елементи от домодерната, селска, култура.“, заяви проф. Николай Ненов.
В момента се работи по създаването на нов документален филм за Тамбурашкия оркестър от РТВЦ – Русе. Продукцията ще демонстрира приемствеността между поколенията. „Тамбурашкият оркестър притежава всички качества на нематериално културно наследство, тъй като е жив приемник на старата слава на Русе.“, убеден е проф. Ненов.
Регионален исторически музей и Тамборашкият оркестър ще продължат да работят за съхраняването на уникалния и единствен в България ансамбъл, защото той е живото културно наследство на Русе от XIX век.

212. 2022

Статия за изложбата „Първите крале на Европа“ е поместена в списание VAGABOND

2 December 2022|

В последния отпечатан брой (193/2022) на списание VAGABOND е поместена статия за изложбата „Първите крале на Европа“.

Статията е дело на Димана Трънкова и описва някои от артефактите, взели участие в международния проект, в който се разказва за първите владетели и формирането на йерархии в древните общества на Балканите.
В изложбата участват експонати от България, Албания, Унгария, Северна Македония, Румъния, Сърбия, които са ярки свидетелства за местните култури. Включени са експонати на Регионален исторически музей – Русе – Боровското съкровище, меден слитък, във формата на животинска кожа и кремъчни ядра. Изложбата бе открита в Ню Йорк през септември и предстои да бъде показана в музея Фийлд в Чикаго, както и в Националния музей на Канада. Изложбата има за цел да представи древната европейска история и зараждането на обществените неравенства пред аудиториите в САЩ и Канада.

1711. 2022

Национална научна конференция “Места на памет и културни наследства”

17 November 2022|

Регионален исторически музей – Русе организира Национална научна конференция “Места на памет и културни наследства”. Тя ще се състои на 24-25 ноември 2022 г.
 

Програма на конференцията може да откриете тук: programa_web1

211. 2022

Русенският музей подготвя представителен каталог с археологически находки

2 November 2022|

Находките са открити при теренната работа на чешкия учен Карел Шкорпил в региона на Русе

Това е уникална колекция, състояща се от артефакти от фондовете на Националния археологически институт с музей при БАН и Регионален исторически музей – Русе. В този си вид тя ще се покаже пред посетители за първи път. Част от експонатите вече са излагани като тематична изложба в зала „Княз Александър I“ на Историческия музей, друга част никога не са ставали достояние на аудиториите.
Археологическото наследство, оставено от Карел Шкорпил, е от съществено значение и с висока стойност за изграждане на цялостен разказ за развитието на Русе и Поломието през вековете. Темата обвързва различните аспекти от развитието и изграждането на културния пейзаж на региона през отделни периоди с неговия съвременен облик като се създава обвързаност с общото европейско наследство. Изготвянето на каталог с предмети от дейността на Шкорпил, ще презентира първите теренни находки от русенско и тяхната значимост за последващите научни разработки в полето на археологията.
Създаването на каталога е поредната активност, която извежда на преден план знанието за дейността на Карел Шкорпил, след разпространението на книгата „Опис на старините по река Русенски Лом“.
Реализирането на каталог ще предостави още един начин за комуникация с местното наследство като в същото време го проектира в контекста на европейските културни практики в миналото и днес.

2810. 2022

Одобрен проект на Регионален исторически музей – Русе от Министерство на културата

28 October 2022|

Проект на Регионален исторически музей – Русе получи подкрепа от Министерство на културата в сесията за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства.

Проектът „Аудио-театрален гид. Иновативно представяне на музейно съдържание“ предвижда създаването на аудиогид за експозицията на Екомузей. Аквариум и е дело на уредниците Венцесла Петков и Катерина Илиева. Гидът ще бъде с атмосфера, разказ със съпътстващо озвучаване с привнесен драматизъм и акцентиране върху важното по подходящ начин. За целта ще бъдат използвани уменията на актьори, композитори и режисьори, които ще създадат от всяка тема един кратък, но запомнящ се, аудиотеатър. Всяка тема ще представлява кратък, до три минутен аудиоспектакъл. Както всички подобни продукти и този ще е с възможност да се избират конкретните теми според начина на обхождане на експозицията на Екомузей. Аквариум. Всяка тема ще е номерирана с уникален номер. Предвижда се създаването на 13 теми с продължителност от 3 до 4 минути всяка. Продуктът ще бъде изработен на пет езика – български, английски, румънски, руски и немски език. Самият аудиогид ще бъде достъпен след сканиране на генериран QR код, разпечатан върху рекламна картичка.
Концепцията за аудио гида е готова и вече качена в сайта на музея. Остава да се изработи съдържанието и да бъде качено в съответните секции за различните езици. Всички предвидени дейности по проекта ще бъдат изпълнени до края на месец март 2023 г.

1710. 2022

Панаир на музейните изложби 22

17 October 2022|

На 20 и 21 октомври в Театрален комплекс „Доходно здание“ в Русе ще се проведе поредното издание на Панаир на музейните изложби.

Най-големият форум за музеи у нас събира на едно място директори, пиари, куратори и специалисти, работещи в сферата на музеите, наследствата, мобилността на колекциите и културните сътрудничества от България и чужбина.
Организатори на форума са Министерство на културата и Регионален исторически музей – Русе със съдействието на Община Русе и в партньорство с Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО – София, Асоциация на Клубовете Приятели на музея, Сдружение “Български музеи” и Фондация “Америка за България”.
Лекторите на събитието ще представят използването на инструменти за управление на музейни политики – програми за обучения за специалисти по културно наследство, история, градски пейзажи, комуникации и партньорства. Теоретични постановки ще направят проф. д. ф. Иван Кабаков от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, д-р Панче Велков от Музея на град Скопие, Република Северна Македония, д-р Корнел Илие от Националния исторически музей в Букурещ, Румъния, д-р Тодор Петев – Фондация „Моят музей“. Със съдействието на Фондация „Америка за България“ в Панаира на музейните изложби ще се включи Сандро Дебоно от Малта, който ще говори за потребност и П-фактор като възможности за бъдещото развитие на музеите в пост-пандемични условия. В рамките на събитието ще бъдат представени пътуващи експозиции на български музеи, създадени през последните две години. Ще се раздадат и традиционните награди за проект на самостоятелна или съвместна мобилна изложба – конкурс, иницииран от Министерство на културата, Община Русе и Регионален исторически музей – Русе. Във всяка от категориите има награда за институция и за автор на концепция. Наградите включват почетен диплом и парична сума.
Панаирът на музейните изложби ще бъде стриймван онлайн и ще може да се гледа в реално време на YouTube канала на русенския музей.
Панаир на музейните изложби е най-големият музеен форум в България с фокус върху изграждането на модерен репертоар и културна политика в музеите. Форматът си поставя за цел споделяне на добри музейни практики в експозиционната дейност и представяне на готов продукт – временни експозиции. Събитието работи в посока на поддържане на устойчив интерес към мобилността на колекциите като начин за обмен на идеи, знания, опит, съдейства за подобряване на процесите по съхраняване и популяризиране на наследството като едновременно с това инициира дискусии за управлението на музейните колекции, стратегиите за представяне на българското наследство в чужбина, възможностите за внос и износ на културни ценности. Работните панели в рамките на събитието са своеобразна платформа за дебати, свързани със съвременните аспекти на развитието на музеологията – интерпретация на наследството, конструиране на музейно повествование, предмети и истории, съучастие на публиките, активно включване и пълноценно преживяване, оживяване на експозиционните пространства, създаване на виртуални и добавени реалности, сътрудничество с различни жанрове на изкуството.

610. 2022

Излезе от печат ново издание на Регионален исторически музей – Русе – „Албумът Искович“.

6 October 2022|

Негов автор е г-жа Ренета Рошкева, уредник в отдел “История на България XV-XIX в.”.

Книжното тяло пресъздава албума на фамилията Искович като се проследяват в хронологичен ред промените, настъпили в социалния живот по онова време. Те са допълнени от свидетелствата на спомените, съхранени в писмата, разменени между две дами – Хилда Искович/Джордан и нейната приятелка Мара Малчева.
„Албумът Искович“ е свързан с новото проучване на уредника от отдел „История на България 15-19 в.“ Ренета Рошкева. Изследването е продиктувано от интереса ѝ към семейството, личността, живота и дейността на един от основателите и главен двигател на фирмата за производство на бои и лакове от началото на ХХ в. – Алберт Искович, както и на сина му Александър Искович. През 1903 г. Алберт Искович създава предприятието „Искович & Леви“, което в периода на национализацията е преименувано на „Гаврил Генов“, а от 1990 г. вече е известно като „Оргахим“ ЕООД. Въпреки мащабната за времето си дейност, той и семейството му са малко познати на широката общественост днес. Музеят работи със запазени фотографии, които обхващат широк диапазон от живота на семейството – от 1931 до 1985 г. Кореспонденцията между двете дами – Хилда Искович, съпруга на Александър Искович и приятелката й Мара Малчева, съпруга на инж. Петър Малчев (електрифицирал Русе) разкриват подробности за дома, порядките и хората, с които общуват. Това свидетелства за динамиката на отношенията в определен кръг от общество – заможни, перспективни, влиятелни и следващи модели на поведение, характерни за посочения времеви отрязък.
Освен отпечатването на албум, писмата и снимките са дигитализирани и качени в облак, достъпен чрез сайта на русенския музей.
Проучването стана възможно по проект „Албумът Искович“ – дигитализация на визуални документи – споделяне на знание и интерпретация на наследство“, реализиран по Програма “Знание и растеж” на Фондация “Русе-град на свободния дух” с подкрепата на “Еконт Експрес” ООД.

2009. 2022

Участие на уредник от Регионален исторически музей – Русе в Кръгла маса във Варшава

20 September 2022|

Колективните находки от Римската империя на територията на България и Северна Добруджа представи уредникът в отдел „Археология“ д-р Върбин Върбанов на кръгла маса, проведена като част от XVI Интернационален нумизматичен конгрес, който се състоя във Варшава.

Във форума участие взеха учени от Англия, Швейцария, Италия, Полша, Румъния и Унгария. Кръглата маса е посветена на десет години от стартирането на проекта „The coin hoard in the Roman Empire project“, в който единственият партньор от българска страна е Регионален исторически музей – Русе.

Д-р Върбанов е участвал също в дискусионните блокове, свързани с проблемите на елинистическото и римско монетосечене. Установени са полезни връзки с учени и нумизмати от Англия, Унгария, Полша, Румъния и Сърбия, набелязани са идеи за обща дейност в бъдеще.

809. 2022

Римски пазар на Сексагинта Приста

8 September 2022|

В събота, 17-и септември, ще се проведе традиционният Римски пазар на „Сексагинта Приста“.

Старата крепост ще се оживи от смели войни, красиви римлянки, местни търговци и занаятчии, представящи антични практики за сечене на монети, обработване на дърво и производство на кожени изделия.
Пазарът ще отвори врати в 11.00 ч. Час по-късно – от 12.00 ч., ще започне представянето на участниците от римски легат. В 13.00 ч. Първи италийски легион ще разкаже как древните римляни се превръщат във войни и стават част от кохортата, как се обучават и полагат клетва за вярност. По-късно на територията на крепостта ще прозвучат антични текстове в изпълнение на актьора Илия Деведжиев. Благодарение на ученици от Професионалната гимназия по облекло, дамите ще имат възможност да си подарят прически от римско време
Римският пазар на „Сексагинта Приста“ е едно от устойчивите събития, организирани от русенския музей, което присъства трайно в културния календар на града. Атрактивните възстановки, представящи традиционни практики и модели на живот, имат за цел да презентират разказа за римското наследство и да споделят знанието за Античността на достъпен и разбираем за посетителите език. Те показват дейността на екипа археолози, извършващи теренни проучвания на обекта, като ги правят видими за широката общественост.
Входът за Римският пазар на „Сексагинта Приста“ пазара е от към ул. „Цар Калоян“, а изхода – при Паметника на моряка. Демонстрацията на Римската кохорта ще се извърши на празното пространство пред Паметника на моряка. Входът за събитието е 2 лв. на човек. Децата до 7 г. влизат, без да заплащат входни такси.

3008. 2022

Лятна школа по антропология

30 August 2022|

През настоящата седмица (29.08. – 03-09. 2022 г.) в Русенския музей се провежда поредното издание на Лятна школа по антропология – формат с дългогодишна традиция, плод на ползотворното сътрудничество между музея и департаментите „Антропология“ и „Дизайн“ на Нов български университет.

В обучението участват студенти и докторанти от Нов български университет и университети от консорциума ERUA – университет Париж – 8, университет Гьотинген, университет Осака. Лектора си доц. д-р Ирена Бокова от Нов български университет, проф. д-р Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей – Русе, доц. д-р Кристина Савова от Нов български университет и д-р Любомира Вълчева-Нъндлол от Нов български университет.
Темата на тазгодишното издание на Лятната школа обхваща културните наследства и възможните интерпретации на миналото. Фокусът на лекциите, дискусиите и теренните работи попада върху границата на Римската империя като културно наследство за човечеството; архитектурата и разказите за общността и начини на живот във времето; културните пейзажи – природна среда, социални репрезентации и емоционално съпреживяване, исторически периоди и политически рамки. По времето на пребиваването си в Русе участниците ще посетят музейните обекти, ще се запознаят със значими места от градското пространство, ще идентифицират места на памет. Предвидени са посещения и срещи с музейни специалисти в градовете Разград и Тутракан.

Go to Top