Новини2021-07-06T12:00:48+01:00

НОВИНИ

909. 2021

Вандалска проява в Пантеон на възрожденците

9 September 2021|

Седемнадесет лампи, осветяващи Пантеона на възрожденците, са потрошени от вандали. В момента всички те са свалени, а местата на свързване са изолирани за безопасност. Правят се опити за отремонтиране и усилване на корпусите на лампите, след което те ще бъдат върнати на местата си. Преди три дни непълнолетни лица са заснети от видеокамерите за наблюдение, които систематично ритат и повалят декоративното осветление. Първият път, когато бяха установени нарушителите, родителите им възстановиха стойността на едва две от потрошените осветителни тела. Всички останали бяха за сметка на музея. Към настоящия момент стойността на счупените лампи е близо 6000 лв., а такава сума през настоящата година все още не е събрана от посетителите на Пантеона. Пандемията силно ограничи посетителите на музеите у нас и по света, поради което подобни разходи в резултат на вандалски нападения, са неприемливи.

2906. 2021

„Лято в музея“

29 June 2021|

Летни едноседмични занимания за деца в музея (по едно издание в месеците юни, юли и август)

3006. 2021

Международен ден на лешояда

30 June 2021|

На 24 септември от 17.30 часа в Лапидариумa на Регионален исторически музей – Русе ще се проведе Международния ден на лешоядите в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Събитието е част от проект „Нова надежда за египетския лешояд”.
Ще се организират ателиета за деца за изработка на маска с образа на египетски лешояд, снимка с лешояда, интерактивни игри – Маршрут на лешояда, „Кашонобол“, Кубчета за истории. Ще се представи Меню на лешояда и Въздушните течения, които го движат.
Предвиждат се още: пиеса-пърформанс „Одисеята на египетския лешояд“, в която децата ще съпреживеят всичко случващо се с младите лешояди, по време на тяхната първа миграция.
Екологичната роля, която лешоядите имат в природата, предоставя незаменима услуга за останалия жив свят – те са санитарите на природата, които спират разпространението на заразни болести по животните и хората.
В миналото в България са гнездили четири вида лешояди – брадат, черен, белоглав и египетски. Днес брадатият лешояд не се среща в страната.
Популацията на египетския лешояд на Балканите за последните 30 години е намаляла с повече от 80%. Основните заплахи за него са нелегалнотo използване на отрови, токовите удари от необезопасени електрически стълбове, унищожаване на местообитанията му, безпокойство и бракониерство. Българско дружество за защита на птиците работи по опазването на този емблематичен вид още от създаването си, като през последните години усилията обхващат целия миграционен път на египетския лешояд: от Балканите, през Близкия изток, до Африка.
Инициативите, посветени на Международния ден на лешоядите се организират в рамките на проект „Опазване на египетския лешояд по миграционния му път“ (LIFE16 NAT/BG/000874), който стартира през юли 2017 г. с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС и Фондация „Левентис“. Проектът цели опазването на най-източната популация на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в Европа, чрез прилагане на спешни природозащитни мерки за елиминиране на най-сериозните известни заплахи за вида в гнездовите му територии и по пътя на миграция.

Go to Top