Колекция „Наградни и почетни знаци от периода на НР България“

Колекцията съдържа ордени, медали, плакети, почетни знаци и отличия. Преобладаваща част от тях са свързани със строежа на социализма, част са държавната или местна наградна система за граждански заслуги, обществена и управленска дейност. Други от тях отбелязват паметни дати, чествани през този период. Трети са свързани с различни културни и спортни събития, организации и годишнини.

други колекции