Колекция от антропоморфна пластика

Русенският музей съхранява колекция от над 400 броя антропоморфни фигури от керамика и кост (пластични човешки изображения) от неолита, и халколита. По-голямата част от тях са открити в напълно проучената Русенска селищна могила, а останалите са от неолитното селище Копривец и халколитните селищни могили при Кошарна, и Бъзовец. Преобладават керамични фигурки на бременни жени и такива с изразени седалищни части, костени идоли-амулети, вероятно носени на врата за изпъждане на зли духове. Бременната жена е свързвана с жената–майка, продължаването на рода, в основата на което стои култа към плодородието. Върху някои от фигурките са показани и някои подробности – различни видове дрехи, стилове прически, носене на украшения.

Сред колекцията от антропоморфна пластика на Русенския музей се откроява антропоморфен керамичен барелеф, изобразяващ молеща се бременна жена. Той е стоял върху стена на сграда в централната част на Русенската селищна могила през късния халколит (4500 – 4200 г. пр. Хр.). Фигурата е със значително по-големи размери от останалите /0,65 м. височина и 0,38 м. широчина/ и засега е без аналог.

други колекции