Екомузей с аквариум

Началото:
През 1889 година за нуждите на кабинета по естествена история на „Държавна реална гимназия“ са закупени 554 сухи и спиртни препарати и 87 цветни картини с изображения на растения и животни. Доставени са и първите минерали за сбирките по минералогия и геология.
През 1891 година като преподавател по естествена история в гимназията постъпва Васил Ковачев, един от пионерите на българската ботаника и зоология. Заедно с работещия тогава в гимназията препаратор Юрий Шумлянски обогатяват колекцията с експонати от всички краища на страната.
През 1902 година учителят Херменгилд Шкорпил основава Природонаучно дружество и музей в гимназията. Експонатите са събирани, описани, систематизирани и подредени заедно с Васил Ковачев.
През 1954 година към Окръжния исторически музей – Русе се открива отдел „Природа“. Неговият пръв уредник Михаил Халваджиев пренася всички оцелели материали от кабинета по естествена история във фондовете на отдела. През 1959 година те са използвани за основни експонати при подреждането на експозицията на природонаучния музей. През 1970 година природонаучният музей е закрит и всички фондови единици са преместени в хранилища.
На 28 септември 2014 година е открит Екомузей с Аквариум – Русе.
Какво ще видите в Екомузей с Аквариум – Русе:
В Екомузея е представено съжителството на човека с природата, многообразието на животинските видове и защитените територии по поречието на река Дунав. Музеят вплита в своя разказ традиционния поминък на местните общности и отношението им към заобикалящата ги природа.
Експозицията на Екомузея е разположена на четири нива с обща площ над 2000 м².
На първия етаж на музея са обособени три зали.
В зала Блатна екосистема се разказва за характерните за долното течение на река Дунав влажни зони. Рибарите, лодките, тръстиките и птиците изграждат хилядолетна екосистема, съхранила богатство от ресурси. Част от тях са темите за Морския орел и смесената гнездова колония от остров „Мишка“.
Зала Палеонтология представя една от най-големите в България колекции от вкаменелости на хоботни бозайници – мамути и мастодонти. Акцент е макетът в естествен размер на космат мамут (Mammuthus primigenius). Снимка на косматия мамут Само в Екомузей с аквариум – Русе, може да видите експонирана единствената в света долна челюст от Mammuthus rumanus – най-ранния мамут живял в Европа. Компютърни игри, умалени модели на праисторически животни и интерактивни дисплеи дават възможност да се чуе, види, пипне и усети древното минало.
В приземния етаж е най-големият сладководен аквариум в България с общо 65 тона вода. В шест резервоара са показани риби – типични обитатели на река Дунав. Акцент са най-древните обитатели на реката, съвременници на динозаврите – есетровите риби. В тринадесет терариума е показана и колекцията от живи влечуги – бои, питон, брадата агама, зелена игуана и червенобузи костенурки.
На втория етаж е представена диорама, в която са вплетени в звук, видео, фотография, скулптура и дерматопластика. В укритието за наблюдение на животни можете да наблюдавате живота на елените, а в галерията на пещерата можете да научите повече за прилепите. Елемент от скална църква отново показва връзката между човека и природата. В шест диорами са показани типични местообитания от дунавската равнина, с характерни растителни и животински видове.
На третия етаж е залата, която представя различни музейни колекции. Посетителите имат възможност да надникнат в иначе недостъпните места в музея, там където работят само специалистите – хранилищата на музея.