Project Description

Екомузей с аквариум

В Екомузея е представено многообразието на животинските видове и защитените територии по поречието на река Дунав, както и съжителството на човека с природата. Музеят вплита в своя разказ традиционния поминък на местните общности и отношението им към заобикалящата ги природа.
Експозицията на Екомузея е разположена на четири нива с обща площ над 2000 м².
Във фоайето са представени бели щъркели, морски орел и най-старите музейни витрини с разказ за началото на систематичните проучвания на природата и пионерите на българската природонаучна музеология. Тук е разположена и творбата на русенския художник, Антоний Софев – „Документ от Осмия ден“, както и стари витрини от съществувалия до преди повече от 40 години Природонаучен музей.
На първия етаж на музея са обособени три зали.
В зала „Блатна екосистема“ са представени характерните за долното течение на река Дунав – влажни зони. Тук можете да видите историята на морския орел и смесената гнездова колония от о-в Мишка в седем минутен филм.
Зала „Палеонтология“ представя една от най-големите в България колекции от вкаменелости на хоботни бозайници – мамути и мастодонти. Акцент е макетът в естествен размер на космат мамут (Mammuthus primigenius). В Екомузей с аквариум може да видите експонирана единствената в света долна челюст от Mammuthus rumanus – най-ранния мамут живял в Европа. Изработени са умалени модели на праисторически животни, с което музеят отговаря на съвременните изисквания за тактилност на музейните експозиции.
В приземния етаж е най-големия сладководен аквариум в България с общо 65 тона вода. В шест резервоара от по 5-8 тона са показани риби, които са типични обитатели на втората по големина река в Европа – р.Дунав. Акцент са най-древните обитатели на реката, съвременници на динозаврите – есетровите риби. В тринадесет терариума е показана и колекцията от живи влечуги – бои, питон, брадата агама и червенобузи костенурки.
На втория етаж е представена диорама (витрина, в която детайлно е пресъздадена сцена от външния свят – най-съвременния похват в музеологията), в която са вплетени в едно цяло звук, видео, фотография, скулптура и дерматопластика. В укритието за наблюдение на животни можете да гледате кратък филм за живота на елените, а в галерията на 11-метровата пещера можете да научите повече за прилепите. Пресъздадена е и скална обител, която показва отново връзката между човека и природата. В шест диорами са показани типични местообитания от дунавската равнина с характерни растителни и животински видове.
На третия етаж е залата, наречена отворено депо. Посетителите имат възможност да надникнат в иначе недостъпните места в музея, там където работят само специалистите – хранилищата на музея.

Екскурзоводи – Гинка Гергицова