Боровско съкровище

Съкровището е открито през 1974 година край Борово. Ритуалният сервиз от пет сребърни съда е изключителен паметник на културата на траките от IV в. пр.Хр. Култовите сцени и зооморфни форми, изобразяват видимия мит – свещеният разказ на безписмените траки.

други колекции