Сребърно съкровище от село Баниска

Сребърното съкровище е разкрито в района на средновековната крепост до с. Баниска. То съдържа пет гривни, пет пръстена, два надушника и една огърлица от ХІІІ век. Тяхната съвършена изработка показва високите художествени възможности на българското средновековно ювелирство. Съкровището е свързано с водещата роля на крепостта в началния период на Второто българско царство (ХІІ – ХІV в.).

други колекции