ИСКРЕНА ДИМИТРОВА

Искрена Неделчева Димитрова

Е-mail: iskrena.dimitrova@abv.bg
Сл. тел. : +359 82 825 002
Моб. тел. : 0879 127 184

Националност: Българка

Дата на раждане: 24.04.1988 г.

Трудов стаж
2013 г. – до момента
Регионален исторически музей – Русе
Отдел „Административно-стопански”
заемана длъжност – уредник

Образование и обучение:
2012 г.- 2014 г.
РУ „Ангел Кънчев”, гр. Русе
Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики
Магистър
Социален педагог

2008 г. – 2012 г.
РУ „Ангел Кънчев”, гр. Русе
Педагогика на обучението по БЕЛ и история
Бакалавър
Учител

2001 г. – 2006 г.
СОУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе
Немска гимназия
Средно образование

Курсове и обучения:

2013 г.
Адвен ЕООД
Повишаване капацитета на целевите групи за ефективна координация и партнорство при реализиране и мониторинг на политики за устойчиво развитие
Придобиване на нови знания и умения по горепосочената тема
Завършен курс

2015 г.
Академия Респонса
* Сключване, изменение и прекратяване на ТД;
* Нови изменения в КТ;
*Нови моменти в пенсионирането
Придобиване на нови знания и актуализиране на текущите по горепосочените теми
Завършен курс

2016 г.
Министерство на културата
Разширяване на достъпа до културно наследство. Осигуряване на интелктуална и физическа достъпност на посетителите с допълнителни (специални) потребности.
Придобиване на нови знания и актуализиране на текущите по горепосочените теми
Завършено обучение

2016 г.
Център за Професионално обучение „РУВЕКС” АД
Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност
Придобиване на нови знания и актуализиране на текущите по горепосочените теми
Завършено обучение

2017 г.
„Превента Инфо” ЕООД
* Промени в трудовото законодателство, които влизат в сила 2017 г.;
* Нови изменения в КТ 2016;
*Промени в кодекса за социално осигуряване.
Придобиване на нови знания и актуализиране на текущите по горепосочените теми
Завършен курс

Майчин език: Български
Други езици: Английски, Немски език.

Организационни умения и компетенции:
Завеждащ “Личен състав” на музея; координация (организира работата и съставя поименни графици) и администрация на служителите в Регионален исторически музей – Русе. Организира и координира други дейности, свързани с работата на музея.

Технически умения и компетенции:
Работа с компютър, принтер, скенер и копир.

Социални умения и компетенции:
Умения и компетенции за работа в екип; социални и комуникативни умения, свързани с реализиране на съвместни проекти и договори с фирми, институции и частни лица във връзка с работата на музея.

Участие в научни конференции:
2013 г.
Международен симпозиум “Седми Цар-Шишманови дни”, Самоков на тема “Етнология на името” – с доклад на тема: „Ние, „буенците”, от Юпер”;
2017 г.
Национална научна конференция „Етнографските музеи на българските градове“ с доклад на тема: „Лексиконите на 90-те. Ученически форми за комуникация и себеизразяване на последното аналогово поколение“.
2017 г.
Международен симпозиум “Цар-Шишманови дни”, Самоков със статия на тема „Култът към принцеса Даяна”, публикувана в научен сборник „Полетата на етнологията”, изд. Род, София 2018.