Летни едноседмични занимания за деца в музея (по едно издание в месеците юни, юли и август)