Д-Р СТЕФАНА ЙОРОВА

Стефана Пламенова Йорова

Е-mail: stefana.yorova@gmail.co
Сл. тел.: +359 82 820 997
Моб. тел.: 0885 113 302

Националност: Българка

Дата на раждане: 09.07.1990 г.

Трудов стаж
01.10.2018 г. – до момента
Регионален исторически музей – Русе
Отдел “Етнография”
заемана длъжност – уредник

20.01.2014 – 20.07.2018 г.
Регионален етнографски музей – Пловдив, ул. „Д-р Стоян Чомаков” №2, Пловдив, България
заемана длъжност – уредник PR и АСО

04.02.2012 г. – 20.06.2012 г.
Narodni Knihovna Klementinum Prague, Mariánské náměstí 190/5, 110 00 Praha-Staré Město, Czech Republic
Средновековна литература, дигитализация на културно-историческото наследство, библиотечно дело
заемана длъжност – програмист

Образование и обучение:
01.03.2015 г. – 06.02.2020 г.
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Етнология, фолклор, митология, етноси, граници, символи, теренни изследвания.
„Митични образи в българския фолклор – традиционни и съвременни аспекти“
Доц. д-р Вихра Баева, ИЕФЕМ – БАН
Образователна и научна степен „доктор“ по етнология

01.11.2013 г. – 06.10.2014 г.
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Етнология, социална антропология, етноси, граници, символи, теренни изследвания, презентационни умения, писане на академични текстове, опазване и презентация на културно-историческото наследство.
„„Създай, за да разбереш!“ Софтуер на творческото съзнание при програмиране на изкуствен интелект“
Доц. д-р Добринка Парушева, ПУ „Паисий Хилендарски“
Образователно-квалификационна степен „магистър“ по етнология, Етнолог, експерт в областта на културата и работата с общности

01.10.2009 г. – 11.10.2013 г.
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Етнология, културна антропология, социална психология, митология, фолклор, етнолингвистика, теренни изследвания, презентационни умения, писане на академични текстове, опазване и презентация на културно-историческото наследство.
„Митични изображения в дърворезбената част на българския православен иконостас. По материали от гр. Русе“
Проф. д-р Мария Шнитер, ПУ „Паисий Хилендарски“
Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по етнология, Експерт по култура, вероизповедания и работа с етноси

15.09.2013 г. - 26.05.2009 г.
Английска езикова гимназия „Гео Милев“ - гр. Русе
Английски език, Немски език
Средно образование

Лични умения и компетенции:
Майчин език: Български
Други езици: Руски, Английски, Чешки и Немски език.

Организационни умения и компетенции:
УМЕНИЯ ЗА РЪКОВОДЕНЕ НА ЕКИП, РАБОТА В ЕКИП, ЛОЯЛНОСТ, КРЕАТИВНОСТ, ОТГОВОРНОСТ, КОРЕКТНОСТ, ОРГАНИЗИРАНОСТ
ЗАВЕЖДАНЕ НА ОТДЕЛИ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“ И НА „АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ ОТДЕЛ“ В РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ
РАБОТА КАТО УРЕДНИК В ОТДЕЛ „ЕТНОГРАФИЯ“ В РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ, 2014-2021 Г.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ, НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ, УЪРКШОПИ, СЪЗДАВАНЕ НА ИЗЛОЖБИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ, РАБОТА ПО ПРОЕКТИ И ДР.

Технически умения и компетенции:
РАБОТА С КОМПЮТЪР, ПРИНТЕР, ФАКС, КОПИРНА МАШИНА, СКЕНЕР, ФОТОАПАРАТ, КАМЕРА, 3D СКЕНЕР, ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОТОСКЕНЕР, СКЕНЕР ЗА КНИГИ.
ГРИФОН – М, РЕМ – ПЛОВДИВ

Други умения и компетенции:
ЗАПИС И ОБРАБОТКА НА АУДИО И ВИДЕО ФАЙЛОВЕ.
ИЗРАБОТКА НА ВИТРАЖИ, ПОЗЛАТЯВАНЕ, ПОСРЕБРЯВАНЕ И ПОМЕДНЯВАНЕ НА МЕБЕЛИ С ДЪРВОРЕЗБА И НА ИКОНИ.
УМЕНИЯ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА КНИГИ, ИКОНИ И СТИЛОВИ МЕБЕЛИ.

ОБУЧЕНИЯ
АПРИЛ 2014 г. – ОБУЧЕНИЕ ПО НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МУЗЕИ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ В БЪЛГАРИЯ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО;
ЮНИ 2014 г. – ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ПУБЛИКИ: СЪРЦЕВИНАТА НА МУЗЕЙНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ИЗРАСТВАНЕ ЧРЕЗ ПРЕДМЕТИ – СЕМИНАР ПО МУЗЕЙНА ПЕДАГОГИКА ЗА МУЗЕЙНИ СПЕЦИАЛИСТИ И УЧИТЕЛИ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ФОНДАЦИЯ МОЯТ МУЗЕЙ;
АПРИЛ – АВГУСТ 2014 г. – МЕНТОР ПО ПРОГРАМА „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ” КЪМ МОН;
02 - 04.11.2014 г. – ОБУЧЕНИЕ ПО НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МУЗЕИ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ В
БЪЛГАРИЯ ЗА НАПРЕДНАЛИ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО;
03.09.15 г. УЧАСТИЕ В БИЗНЕС ФОРУМ „ПЛОВДИВ 2020 – КАКВО Е НУЖНО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИНДУСТРИЯТА, КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ И ИНВЕСТИЦИИТЕ”, ОРГАНИЗИРАН ОТ ВЕСТНИЦИТЕ „24 ЧАСА” И „ТРУД”, СЪВМЕСТНО С ОБЩИНА ПЛОВДИВ. – ДОМ НА КУЛТУРАТА „БОРИС ХРИСТОВ“;
05 - 06.10.2015 г.УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА БГ08 „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА““, Х-Л ИМПЕРИАЛ, ГР. ПЛОВДИВ;
10 - 11.2017 г. УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ФОТО И ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ ПО ПРОЕКТ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ;
03.11.2016 г. ЗАВЪРШЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МУЗЕЙНИ СПЕЦИАЛИСТИ „СЪЗДАВАНЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛИ ЗА ПЪТУВАЩИ ИЗЛОЖБИ“ С ДАНА АНДРЮ;
07.11 – 23.12.2016 г.ЗАВЪРШЕНО ОБУЧЕНИЕ „ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА АРХИТЕКТУРНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗЪМ НА ПРЕЖИВЯВАНЕТО“, ОРГАНИЗИРАНО ОТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ И ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“;
10 - 11.2017 г.УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ФОТО И ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ ПО ПРОЕКТ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ;
02 – 08.2018 г.УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА МУЗЕЙНИ СПЕЦИАЛИСТИ „МУЗЕИТЕ КАТО СОЦИАЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОСТРАНСТВА“, ОРГАНИЗИРАНО ОТ ФОНДАЦИЯ „ФУЛБРАЙТ“.

Публикации:
МИНЧЕВА, СТ. 2010. СЕМАНТИКА НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБРЕДНИ ХЛЯБОВЕ. – В: VI-ТИ НАЦИОНАЛНИ СТУДЕНТСКИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА СИАК „ПРОФ. ВЕЛИЗАР ВЕЛКОВ“. ПЛОВДИВ, С. 43-54.
МИНЧЕВА, СТ. 2011. ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА ЗМЕЯ. – В: БАЛКАНИСТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 1135 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СВ. ЙОАН РИЛСКИ И 1330 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО.
МИНЧЕВА, СТ. 2011. ДВУЛИКИЯТ ЯНУС. – В: VII-МИ НАЦИОНАЛНИ СТУДЕНТСКИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА СИАК „ПРОФ. ВЕЛИЗАР ВЕЛКОВ“. ПЛОВДИВ, С. 27-33.
МИНЧЕВА, СТ. 2011. ДЮКЯНЪТ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК – ФРАГМЕНТИ. – В: СТУДЕНТСКИ ЕТНОЛОЖКИ СРЕЩИ: „ТЕРЕНЪТ – ПРОСТРАНСТВА И ХОРА“, С. 63-75 – HTTP://194.141.99.213/LOGOS/SITE.JSP;JSESSIONID=EEA9A8F9F9F93D7C90DAFC50B66B0E4C?LN=1&ID=951
МИНЧЕВА, СТ. 2015. СИМВОЛИКАТА НА ОТВЪДНОТО – ИЗВОР ЗА ЕСТЕТИКАТА НА РОМАНТИЗМА. – В: 20 ГОДИНИ ЕТНОЛОГИЯ В ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ. ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЛЕД СЛЕДВАЩАТА ЗАПЕТАЯ“. ПЛОВДИВ, С. 335-342.
МИНЧЕВА, СТ. 2015. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ НАРАТИВИ. НЕВЪЗМОЖНАТА
СУБЕКТИВНОСТ В: „ТЕРЕНИ И ГРАНИЦИ”. СБОРНИК С ДОКЛАДИ ОТ СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ. (СЪСТ. СТОЯН АНТОНОВ, БОРИСЛАВА ПЕТКОВА), С. 21-34.
МИНЧЕВА, СТ. 2016. ИКОНОСТАСЪТ В ЦЪРКВАТА „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“ В ПЛОВДИВ. – В: ЗАДОНСКИЕ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ. ЛИПЕЦК, С. 245-248.
МИНЧЕВА, СТ. 2016. ЛЕГЕНДИ ЗА КАРЛОВИЯ МОСТ – В: КАРЕЛ ІV ВЛАДЕТЕЛЯТ, ДЪРЖАВНИКЪТ И НЕГОВАТА ЕПОХА. ПЛОВДИВ, С. 19-32.
МИНЧЕВА, СТ. 2016. НАРОДНА АСТРОНОМИЯ И МЕТЕОРОЛОГИЯ – В: XI НАЦИОНАЛНИ СТУДЕНТСКИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА СИАК „ПРОФ. ВЕЛИЗАР ВЕЛКОВ“ ПОД НАДСЛОВ „ЕВРОПЕЙСКО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО“ . ПЛОВДИВ С. 206-219.
МИНЧЕВА, СТ. 2017. РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ И ПРАЗНИЦИТЕ НА ВИНОТО – В: ПЪРВИ НАУЧЕН ФОРУМ „ВИНО И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“ АСЕНОВГРАД. АСЕНОВГРАД, С. 63-69.
МИНЧЕВА, СТ. 2017. ДВА СЛУЧАЯ СЪС САМОДИВСКИ ХОРА В ЕЛЕНСКИЯ БАЛКАН – В: XII-XIII НАЦИОНАЛНИ СТУДЕНТСКИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА СИАК „ПРОФ. ВЕЛИЗАР ВЕЛКОВ“ ПОД НАДСЛОВ „ЕВРОПЕЙСКО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО“ . ПЛОВДИВ, С. 212-219.
МИНЧЕВА, СТ. 2017. ТРИ ЖЕНИ, ТРИ САМОДИВИ, ТРИ МАГЬОСНИЦИ – В: АРНАУДОВ СБОРНИК IX Т. РУСЕ. РУСЕ С. 47-53.
МИНЧЕВА, СТ. 2018. ЗМЕЯТ-СЛЪНЦЕ В НАРОДНАТА КУЛТУРА – В: ГОДИШНИК НА РЕМ – ПЛОВДИВ, VII Т. ТРАДИЦИЯТА В НАРОДНАТА КУЛТУРА. ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЛУЧАЙ 100 Г. РЕМ – ПЛОВДИВ С. 127-135.
МИНЧЕВА, СТ. 2019. ДЕДИ, СТОПАНИ, ЦАРЕ – В: ТРЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „РОДОПА ПЛАНИНА – ЗЕМЯ НА БОГОВЕ, ХОРА И ХРАМОВЕ“. СОФИЯ 2019, С. 374-381.
ЙОРОВА, СТ. 2019. АРХИТЕКТОНИКА НА БЪЛГАРСКИЯ ПРАВОСЛАВЕН ИКОНОСТАС (ПО МАТЕРИАЛИ ОТ ГР. РУСЕ) В: ПРАВОСЛАВИЕ – ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ, ТОМ V, СТУДИО 18, ПЛОВДИВ 2019, С. 209-225.
ЙОРОВА, СТ. 2020. КУЛТЪТ КЪМ НИМФИТЕ И МЕСТНИТЕ ПРЕДСТАВИ ЗА САМОДИВИТЕ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В: АРНАУДОВ СБОРНИК Т. XI РУСЕ 2020, 80-96.
ЙОРОВА, СТ. КОНСТРУИРАНЕТО НА „НАЙ-АВТЕНТИЧНА СТАРОВРЕМСКА СОФРА“ ЗА КОНКУРС ПО МАТЕРИАЛИ ОТ IV-ТИ ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК „ГРЕЯНА РАКИЯ И ЗЕЛЕВА ЧОРБА ОТ СТАРОВРЕМСКАТА СОФРА“ БАБОВО 2019 В: „СТАРИ МЕСТА, НОВИ ПРАЗНИЦИ“ ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ, Т. XXII, РУСЕ 2020, 119-133.
МИНЧЕВА, СТ. РЕЛИГИОЗНИ ВЯРВАНИЯ И НАРАТИВИ В С. МОМКОВО. – В: ЕТНОЛОЖКО ЛЯТО 2011. ПЛОВДИВ (ПОД ПЕЧАТ).
МИНЧЕВА, СТ. ОТНОШЕНИЕТО КЪМ СВЕЩЕНОТО В ГР. СМОЛЯН. – В: ЕТНОЛОЖКО ЛЯТО 2012. ПЛОВДИВ (ПОД ПЕЧАТ).
МИНЧЕВА, СТ. МУЗЕЙ И ОБРАЗ. СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕННОСТЯВАНЕ. – В: ВИЗУАЛНАТА АНТРОПОЛОГИЯ И МУЗЕЯТ. ПЛОВДИВ (ПОД ПЕЧАТ).
YOROVA, ST. IDENTIFICATION NARRATIVES, LOCAL STORIES AND VIRTUAL COMMUNICATION IN: FROM TRANSCRIBING ORALITY TO ORAL PRACTICES OF WRITING. RURAL AND POPULAR CULTURES IN THE DIGITAL ERA, THE MUSEUM OF THE ROMANIAN PEASANT, REVUE MARTOR, BUCHAREST 2022 (IN PRESS)