Д-Р НИКОЛА РУСЕВ

Никола Рафаилов Русев

Е-mail: nikola_rusev@hotmail.com
Сл. тел.: +359 82 825 007
Моб. тел.: 0886 492 056

Националност: Българин

Дата на раждане: 05.10.1979 г.

Трудов стаж
2015 г. – до момента
Регионален исторически музей – Русе
Отдел “Археология”
заемана длъжност – уредник

10.02.2005 г. – 07.05.2014 г.
Исторически музей – Попово
Отдел „Археология“
заемана длъжност – уредник

15.06.2004 г. – 09.02.2005 г.
Народно читалище с. Светлен, община Попово, Търговищка област
Археологическа сбирка
заемана длъжност – уредник

Образование и обучение:
2020 г.
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Образователна и научна степен „Доктор“ по археология

2003 – 2004 г.
Институт Болоши Балинт гр. Будапеща, Унгария
Стипендиант на института

2002 – 2004 г.
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Магистърска степен по археология

1998 – 2002 г.
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Бакалавърска степен по археология

1997 г.
СОУ „Христо Ботев“, гр. Попово
Средно образование

Майчин език:
Български
Други езици: Английски, intermediate
Унгарски, ниво В
Немски, ниво А2

Организационни умения и компетенции:

Участие в теренни археологически проучвания:
2021 г.
Спасителни археологически разкопки по трасето на автомагистрала „Хемус“, ЛОТ 10, землище на с. Градище, Шуменска област (член на екипа)
Редовни археологически разкопки на Сексагинта Приста, гр. Русе, ул. „Одрин“ № 4 (член на екипа)
Редовни археологически разкопки на средновековен град Червен (член на екипа)
2020 г.
Археологическо наблюдение по трасето на газопровод „Балкански поток“, ЛОТ А1, от км 66+0 до км 117+769, Шуменска област (член на екипа)
Спасителни археологически разкопки по трасето на автомагистрала „Хемус“, ЛОТ 10, землище на с. Градище, Шуменска област (член на екипа)
Редовни археологически разкопки на средновековен град Червен (член на екипа)
Редовни археологически разкопки на Сексагинта Приста, гр. Русе, ул. „Одрин“ № 4 (член на екипа)
Редовни археологически разкопки на Трансмариска, гр. Тутракан (член на екипа)
2019 г.
Редовни археологически разкопки на некропола на антична крепост Тримамиум, с. Мечка, Русенска област (ръководител)
Редовни археологически разкопки на Сексагинта Приста, гр.Русе,ул. „Одрин“ № 4 (член на екипа)
Спасителни археологически разкопки по трасето на автомагистрала „Хемус“, ЛОТ 10, землище на с. Градище, Шуменска област (заместник-ръководител)
2018 г.
Редовни археологически разкопки на Сексагинта Приста, гр. Русе, ул. „Одрин“ № 4 (член на екипа)
Редовни археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост в м. Бузово кале при с. Бузовград, община Казанлък (член на екипа)
Редовни археологически разкопки на обект „Светилище на Диана“, с. Кошов, Русенска област (член на екипа)
Редовни археологически разкопки на късноантичен некропол до Залдапа, с. Абрит, община Крушари (съръководител)
Редовни археологически разкопки на средновековен град Червен (член на екипа)
2017 г.
Редовни археологически разкопки на антична крепост Тримамиум, с. Мечка, Русенска област (член на екипа)
Редовни археологически разкопки на Сексагинта Приста, гр. Русе, ул. „Одрин“ № 4 (ръководител)
Редовни археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост в м. Бузово кале при с. Бузовград, община Казанлък (член на екипа)
Редовни археологически разкопки на късноантичен некропол до Залдапа, с. Абрит, община Крушари (съръководител)
Редовни археологически разкопки на средновековен град Червен (член на екипа)
2016 г.
Редовни археологически разкопки на Сексагинта Приста, гр. Русе, ул. „Одрин“ № 4 (член на екипа)
Редовни археологически разкопки на антична крепост Кария край нос Шабла (член на екипа)
Спасителни археологически разкопки на късноантичен некропол до Залдапа, с. Абрит, община Крушари (съръководител)
2015 г.
Спасителни археологически разкопки на Сексагинта Приста, гр. Русе, ул. Одрин № 4 (съръководител)
Спасителни археологически разкопки на Сексагинта Приста, гр. Русе, ул. „Капитан-лейтенант Евстати Винаров“ № 9 (заместник-ръководител)
Спасителни археологически разкопки на ул. „Капитан Мамарчев“ № 2 в гр. Силистра (съръководител)
Редовни археологически разкопки на средновековен град Червен (член на екипа)
2014 г.
Спасителни археологически разкопки на обект „Църква със саркофаг на Теофилакт Лагоматис“, ул. „Гладстон“, гр. Поморие (ръководител)
Спасителни археологически проучвания по трасето на Автомагистрала „Струма“, ЛОТ 2, км 351+780 – 351+970, в землището на гр. Кочериново, кв. Левски, м. Ганеви ниви/ Каишката нива (Обект 16) (заместник-ръководител)
Редовни археологически разкопки на могила № 8 в м. Над хижата, с. Брестовица, община Борово, Русенска област (член на екипа)
Редовни археологически разкопки на територията на античната Скаидава при с. Батин, Русенска област (член на екипа)
Редовни археологически разкопки на обект в м. Пожарака (Паша Лом), с. Табачка, Русенска област (член на екипа)
2013 г.
Спасителни археологически разкопки на обект „Неукрепено антично и средновековно селище/некропол в м. Калето“, ПИ №№ 001017 и 001018 по трасето на „Междусистемна връзка България-Румъния“, в землището на гр. Мартен, Русенска област (член на екипа)
Спасителни археологически разкопки на надгробни могили в землището на с. Брестовица, община Борово, Русенска област (член на екипа)
Спасителни археологически проучвания на крепостта край с. Батин, община Борово, Русенска област (член на екипа)
Археологически издирвания на обекти по трасето на газопровод „Южен поток“, сектор 5, ревизия (член на екипа)
2012 г.
Спасителни археологически разкопки на обект „Неукрепено антично и средновековно селище/некропол в м. Калето“, ПИ №№ 001017 и 001018 по трасето на „Междусистемна връзка България-Румъния“, в землището на гр. Мартен, Русенска област (член на екипа)
Спасителни археологически разкопки в местността „Артъчки егрек“, с. Дяково, община Дупница, област Кустендил, по трасето на АМ „Струма“, ЛОТ 1, от км 320+840 до км 321+100 (член на екипа)
Археологически издирвания на обекти по трасето на газопровод „Набуко“, сектор 4, ревизия Е (член на екипа)
Археологически издирвания на обекти по трасето на газопровод „Южен поток“, сектор 5 (член на екипа)
Археологически издирвания на обекти по трасето на газопровод „Южен поток“, сектор 5 (член на екипа)
2011 г.
Спасителни археологически разкопки на надгробна могила в м. Мералък, гр. Опака (ръководител)
Спасителни археологически разкопки на късноантична гробница в ботаническата градина край Варна (член на екипа)
Археологически издирвания на обекти по трасето на скоростна отсечка между Мездра и Ботевград (член на екипа)
2009 – 2010 г.
Спасителни археологически разкопки на надгробна могила в м. Смойлан пунар, с. Гагово, община Попово (ръководител)
Археологически издирвания на обекти на територията на общините Попово и Опака (член на екипа)
2008 г.
Археологически издирвания на обекти в землището на с. Люти брод, община Мездра (член на екипа)
2007 – 2009 г.
Редовни археологически разкопки на късноантична крепост Ковачевско кале край с. Ковачевец, община Попово, (ръководител)
Редовни археологически разкопки на антично селище край с. Горско Абланово, община Опака (заместник-ръководител)
Редовни археологически разкопки на късноантичен укрепен обект в м. “Долап Боаз” до с. Сваленик, Русенска област (член на екипа)
Спасителни археологически разкопки на антична крепост Trimammium край с. Мечка, Русенска област (член на екипа)
2006 г.
Редовни археологически разкопки на късноантична крепост Ковачевско кале край с. Ковачевец, община Попово (заместник-ръководител)
Спасителни археологически разкопки на антична крепост Trimammium край с. Мечка, Русенска област (член на екипа)
2005 г.
Редовни археологически разкопки на скално светилище “Водна – Тъмно” край с. Табачка, Русенска област (член на екипа)
2002 – 2005 г.
Редовни археологически разкопки на късноантична крепост Ковачевско кале край с. Ковачевец, община Попово (член на екипа)

Технически умения и компетенции:
Работа с РАБОТА С КОМПЮТЪР, ADOBE PHOTOSHOP, CORELDRAW.

Участие в проекти:
Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A:
1. Проект „Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния (ARCHIVE)“ 2016-2017 г.
2. Проект „Живи, интерактивни и виртуални среди за музеите в трансграничния район на долното течение на река Дунав между Румъния и България (LIVE)“ 2018-2021 г.

Професионални интереси
Римска епоха, Късна античност, Велико преселение на народите, погребални обреди, укрепителна система, нумизматика, ювелирство.

Научни трудове:

Н. Русев. Фибули от ІІ-VІ в. в Исторически музей – Попово. – Попово в миналото, 4, 2004, 58-77.
Н. Русев. Колективни находки на земеделски оръдия на труда от фонда на Исторически музей – Попово. – Есенни четения Сборяново. Земеделието в живота на хората – възможен прочит, 3, 2005, 23-35.
Н. Русев. Укрепителна система на късноантичната крепост Ковачевско кале. – Есенни четения Сборяново, 4, 2006, 95-108.
Н. Русев. Коланни токи с набраздена рамка от България. – Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, ХХІІ, 2007, 84-92.
Н. Русев. Изследване на нумизматичния материал от кула № Х на крепостта Ковачевско кале, открит през периода 2006-2007 г. – Попово в миналото, 5, 2008, 90-189.
Н. Русев. Фибули от VІІ – ІV в. пр. Хр. от фонда на Исторически музей – Попово. – Миф (Тракия и околния свят 2. Научна конференция, Шумен 2006 г.), 14, 2008, 368-377.
Н. Русев. Инфрачервен спектрален анализ на фрагменти от амфори от кула № Х на късноантичната крепост Ковачевско кале. – Есенни четения Сборяново. Предизвикателството на теренната работа, 6, 2009, 85-94.
Н. Русев. Гробове intra muros от късноантичната крепост Ковачевско кале. – Есенни четения Сборяново. От находката до витрината, 7, 2011, 135-146.
Н. Русев. Некрополите на Сексагинта Приста. – Известия на Регионален исторически музей – Русе, ХІV, 2011, 247-268.
Н. Русев. Гробна находка от м. Батица/Турските гробища край с. Ковачевец, община Попово. – В: България, българите и Европа – мит, история и съвремие, V, 2012, 25-38.
Н. Русев. Спасителни археологически разкопки на надгробна могила в гр. Опака, Търговищка област (предварително съобщение). – Известия на Регионален исторически музей – Русе, ХV, 2012, 332-384.
Н. Русев. Късноантични монети от проучванията в югозападния квартал на тракийския град в АР „Сборяново“. – Есенни четения Сборяново. От находката до витрината, 8/9, 2013, 197-205.
Н. Русев. Гробна находка от Горско Абланово. – Есенни четения Сборяново. От находката до витрината, 8/9, 2013, 225-234.
Н. Русев. Археологически находки. Изделия от камък. – В: SEXAGINTA PRISTA. Тракийски ямен комплекс, том 1. Велико Търново 2013, 132-137.
Н. Русев. „Вестготски“ фибули от Северна България. – Studia Classica Serdicensia, II (Сборник в чест на професор Руска Гандева (1911-2001), 2013, 308-316.
Н. Русев. Части от ажурни коланни гарнитури от фонда на Исторически музей – Попово. – Известия на Регионален исторически музей – Разград, 1, 2014, 188-195.
Н. Русев. Ковачевско кале в периода на варварските нашествия на юг от Долния Дунав в края на IV и първата половина на V в. – Известия на Регионален исторически музей – Русе, XVIII, 2015, 210-223.
Н. Русев. Некрополите на Марцианопол през късната античност. – Във: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и българската археология, 2 (Проф. д-р Борис Д. Борисов – ученици и приятели). Велико Търново, 2016, 399-416.
Н. Русев. Стъклени съдове от южния некропол на Абритус. – Известия на Регионален исторически музей – Разград, 2, 2017, 265-274.
Н. Русев. Некрополите на Одесос през Късната античност. – Българско е-Списание за Археология, Supplementum 6, 2018, 133-144.
Н. Русев. Некрополите на Абритус през късната античност. – В: Културно-историческото наследство – памет за бъдещето. 130 години музейно дело в Разград. Велико Търново, 2019, 268-317.
Н. Русев. Монетно обращение в късноримския викус край с. Панайот Волово. – Известия на Историческия музей – Шумен, 18, 2019, 25-121.
N. Rusev. The Late Roman fortress Kovachevsko kale. – Istros, XIV, 2007, 131-154.
N. Rusev. Burial rituals in the period of Late Antiquity on the territory of the province of Second Moesia. – In: The Lower Danube Roman Limes (1st – 6th c. AD). Sofia, 2012, 381-404.
N. Rusev. Coin circulation in the Late Roman vicus near the village of Panayot Volov (Nort-Eastern Bulgaria). – In: Circulation of antique coins in Southeastern Europe. Proceedings of the International Numismatic Symposium. Belgrade, 2018, 143-156.
N. Rusev. The necropolis by the village of Peychinovo. – In: Studied archaeological sites from the Roman period in Rousse region. Rousse, 2019, 103-107.
Н. Русев, Д. Стоянова. Куполна гробница от с. Гагово, община Попово. Предварително собщение. – В: Попово – минало и бъдеще. Част І. 2012, 41-134.
Н. Русев, В. Върбанов. Археологически находки. Други изделия от метал. – В: SEXAGINTA PRISTA. Тракийски ямен комплекс, том 1. Велико Търново 2013, 124-131.
Н. Русев, Д. Драгоев, В. Върбанов, Д. Пачев. Монети от археологическото проучване на Сексагинта Приста (март-май 2015 г.). – Българско е-Списание за Археология, 5, 2015, 177-214.
Н. Русев, С. Тодорова. Средновековен саркофаг от Анхиало. – Известия на Исторически музей – Поморие, 2, 2017, 145-157.
В. Върбанов, Н. Русев. Находка от провинциални бронзови монети от с. Звезда, Търговищко. – В: Монетите и банкнотите – възможен прочит. Юбилеен сборник в чест на ст. н. с. д-р Христо Харитонов. Велико Търново, 2005, 107-120.
Т. Стоянов, Н. Русев. Ранни гръцки импорти от района на Попово. – Българско е-Списание за Археология, 1, 2011, 137-143.
Н. Русев, Н. Русев, В. Върбанов. Керамичният комплекс от римския викус край с. Горско Абланово (2007-2008). – В: Поломието – находки, събития, личности. Велико Търново, 2016, 678-740.
В. Върбанов, Н. Русев, С. Тодорова, Р. Йорданова. Късноелинистически пещи, открити на територията на гр. Русе. – Проблеми и изследвания на тракийската култура, VIII, 2016, 247-270.
N. Rusev, V. Varbanov. Third century pits, found on the territory of roman fortress Trimammium. – Arheologia Mileniului I p. Chr., IV, 2015, 233-266.
N. Rusev, S. Ivanov. Roman Coin Hoard from the Village of Dolna Kabda. – In: Coin Hoards in Southeastern Europe (1st – 6th century AD). Rousse, 2021, 251-278.
V. Varbanov, D. Dragoev, N. Rusev. Archaeological research in the Roman Fort Trimammium (preliminary report). – Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, ХХIV, 2008, 159-169.
V. Varbanov, N. Rusev, S. Todorova, R. Yordanova. Late Hellenistic kilns, found on the territory of Rousse, Bulgaria. – Banatica, 26, 2016, 101-117.
Varbanov, Rusev 2016: V. Varbanov, N. Rusev. Regarding some dispersed coin hoards from Lower Moesia (the middle of the 3rd century AD). – In: Arheologia Mileniului I p.Chr. Identităţi şi schimburi cultural în mileniul I p. Chr. Ploeşti, 2016, 107-125.
D. Dragoev, N. Rusev. Masonry Tomb by the Village of Babovo. – In: Studied archaeological sites from the Roman period in Rousse region. Rousse, 2019, 97-102.