На 07 октомври от 17:00 ч. в Лапидариума на Регионален исторически музей – Русе ще се отбележи 27-ма Нощ на прилепите в Европа.

Посетителите ще имат възможност да се включат в образователни игри и работилници.
Участниците в събитието ще научат, че прилепите не са никак страшни, а напротив, различни и симпатични. Те притежават сетива и възможности, за които не сме и подозирали. Ехолокацията се използва от някои животни, например делфините, китовете и прилепите, за ориентация и намиране на храна. Прилепите са способни да летят в пълна тъмнина в убежищата, в които живеят – пещери, фуги в жилищни сгради, пукнатини, хралупи на дървета и др. Те генерират ултразвук, който варира от 14 000 до 100 000 Hz, което е над прага на човешкия слух (обикновено между 20 Hz и 20 000 Hz). Отделни индивиди от човешкия вид могат да чуват в ниския спектър на ултразвука, но това е рядко срещано.
В България се срещат 33 вида прилепи от установените 35 в Европа и всички те са насекомоядни. Прилепите са много полезни, защото голяма част от насекомите, с които се хранят са вредители в селското стопанство, а тези в градовете помагат в борбата с комарите. Едно малко кафяво прилепче може да изяде 1000 комара на вечер!
Нека всеки един от нас помогне с разпространяването на информация за важното значение на прилепите, за опазването им в бъдеще. Един от начините да защитим прилепните колонии е като запазим и над 6000 пещери в България. Много от тези пещери попадат в местообитание, което е обект на защита в мрежата НАТУРА 2000 по Директивата за хабитатите – местообитание 8310 Неблагоустроени пещери. В Област Русе това са пещерите Орлова чука, Зоровица и Гъбарника.
Информационната кампания Нощ на прилепите в Европа/България ще се отбележи през 2023 година благодарение на приноса и доброволния труд на всички партньори в кампанията.
Какви събития предстоят?
Демонстрация на ехолокация, игри със звука и за ума, ориентация в пространството, „прилепни игри“, занимателни ателиета, арт работилници, презентации, ще провокират интереса към тайнствения живот на прилепите.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ
27-ма МЕЖДУНАРОДНА НОЩ НА ПРИЛЕПИТЕ 2023 г.
07 ОКТОМВРИ
(ПРОГРАМА)

17.00 – 18.00 ч. – “В ръкавиците на прилепаря” – маркиране на „прилепи“ и методи за улавянето им
Място: Лапидариум
17.00 – 19.00 ч. – Занимателна работилница за изработване на домино на прилеп
Място: Лапидариум
17.00 – 19.00 ч. – Ателие за изработване на макети на прилеп от глина
Място: Лапидариум
17.00 – 19.00 ч. – Образователна игра “Какво не знаем за прилепите?”
Място: Лапидариум
17.00 – 19.00 ч. – „Да изследваме прилепите” – игра в тунел за опознаване на убежищата на прилепите
Място: Лапидариум
18:00 – 19:00 ч. – Кулинарна работилница – украса на сладки с форма на прилеп
Място: Лапидариум
17.00 – 18.00 ч. – Една година от живота на прилепа – образователна игра
Място: Лапидариум
17:00 – 19:00 ч. – „С лице на прилеп“ – фейспейнтинг
Място: Лапидариум
19.00 – 20:00 ч. – Прoвокация с Ехолокация – презентация, демонстрация, предизвикателства и интерактивни игри – Красимир Киров и Андрей Тотев.
Място: Лапидариум

Партньори: Сдружение „Приятели на музея“, Регионален исторически музей – Русе, EUROBATS.
При неблагоприятни метеорологични условия, събитието ще се проведе в Екомузей с Аквариум – ул. Етър 3.