На 07.10. (петък) в Екомузей с аквариум от 17:00 часа.
Това събитие е част от дейностите по проект на Сдружение „Приятели на музея“ – „ПрилеПтици – нашите летящи приятели“, с подкрепата на Програма „Култура“, Направление „Творчески проекти в областта на изкуствата и културата“ на Община Русе, 2022 г.

Информационната кампания Нощ на прилепите в България ще се отбележи през 2022 година благодарение на приноса и доброволния труд на всички партньори в кампанията.
Нашата цел е да покажем, че прилепите не са никак страшни, а напротив различни и симпатични. В България се срещат 33 вида от възможните 35 в Европа и всички те са насекомоядни. Прилепите са много полезни, защото голяма част от насекомите, с които се хранят са вредители в селското стопанство, а пък прилепите в градовете помагат в борбата с комарите, като едно малко кафяво прилепче може да изяде 1000 комара на вечер! Нека всеки един от нас помогне с разпространяването на информация за важното значение на прилепите, така може да ги опазим за в бъдеще. В момента един от начините да опазваме и над 6000-те пещери в България е ако в тях има прилепни колонии. Много от тези пещери попадат в местообитание, което е обект на защита в мрежата НАТУРА 2000 по Директивата за хабитатите – местообитание 8310 Неблагоустроени пещери.
Ако все още имате безпокойствo за връзката на COVID-19 и прилепите, може да изгледате видеоклипа: Виновни ли са прилепите за COVID-19?
https://www.youtube.com/watch?v=Z0ODKl_MRpk
Или да се запознаете със становището на EUROBATS по темата ТУК. https://greenbalkans.org/…/STANOVIShtE_OTNOSNO_PRILEPITE_I…
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ
26-а МЕЖДУНАРОДНА НОЩ НА ПРИЛЕПИТЕ 2022 г.
07 ОКТОМВРИ
(ПРОГРАМА)
17.00 – 19.00 ч. – В ръкавиците на прилепаря – Маркиране на „прилепи“ и методи за улавянето им
Място: Екомузей с Аквариум
17.00 – 19.30 ч. – Занимателна работилница за изработване на домино на прилеп
Място: Екомузей с Аквариум
17.00 – 19.30 ч. – Ателие за изработване на макети на прилеп от глина
Място: Екомузей с Аквариум
17.00 – 19.30 ч. – Образователни игри – Какво не знаем за прилепите?; Една година от живота на прилепа
Място: Екомузей с Аквариум
17.00 – 19.00 ч. – „Летящ прилеп“ – работилница за изработка на прилеп с дървени щипки
Място: Екомузей с Аквариум
17.00 – 19.00 ч. – Пещери, възли и техники. Занимателни игри с Пещерен клуб Приста“ към Туристическо дружество „Приста“
17:00-19:00 ч. – С лице на прилеп“ – фейспейнтинг
Място: Екомузей с Аквариум
17:30-18:30 ч. – Да си нарисуваме прилеп – творческо ателие с художника Огнян Балканджиев
Място: Екомузей с Аквариум
19.15 – 20:00 ч. – Презентация „Те мигрират“. Демонстрация с детектор и нови технологии за дистанционно изследване на прилепите. Представяне на помагало „ПРИЛЕПИТЕ – нашите летящи приятели“ изготвено и финансирано по проект на Сдружение „Приятели на музея“ – „ПрилеПтици – нашите летящи приятели“, с подкрепата на Програма „Култура“, Направление „Творчески проекти в областта на изкуствата и културата“ на Община Русе, 2022 г.
20:00 – 20:30 – Викторина с въпроси – Какво научихме днес?
Място: Екомузей с Аквариум
Партньори: Регионален исторически музей – Русе, Българско дружество за защита на птиците, Основно училище „Олимпи Панов“, Пещерен клуб „Приста“ към Туристическо дружество „Приста“ – Русе, EUROBATS.