Представяне на Ивановски скални църкви във форум за интерпретация на наследството

Пилотен курс по интерпретативно планиране в обектите на световното наследство на ЮНЕСКО започва в Котор, Черна гора. В него ще участва и директорът на Русенския музей проф. Николай Ненов. Това е последната част от обучение, започнало през май чрез онлайн лекции. През изминалите месеци са поставяни конкретни задачи, свързани с погледа към културното наследство от страна на различни публики. В Котор се провежда последната част от обучението, което цели да насърчи разбирането за това как планирането на тълкуването може да помогне за представянето на Изключителна универсална стойност на обект от световното наследство, като в същото време разкрива как може да се свърже с него по-широките ценности, които са в основата на мисията на ЮНЕСКО.
Ценности, съучастие и устойчивост са някои от актуалните дискурси в съвременната тема за управление на наследството. Как могат местните общности и други заинтересовани страни да бъдат ангажирани в управлението на места от Световното наследство? За да проучи тези въпроси, ЮНЕСКО, чрез своето Регионално бюро за наука и култура в Европа, стартира пилотен регионален курс по интерпретативно планиране в обектите на световното наследство. Включени са и представетели на Интерпрет Юръп – организация, която работи за тълкуване на наследството в Европа.
В Черна гора ще се представи случаят с културното наследство на Котор, който е част от обектите на ЮНЕСКО, а всеки от националните представители ще представи своя обект и вижданията си за развитието му чрез интерпретация на наследството и достигане до местните общности.