Днес се навършват 120 години от рождението на Димитър Добрев, писател, редактор, общественик, роден в с. Щръклево, Русенско.

Неговото име се свързва с издаването на вестник “Светлоструй”.
Димитър Добрев е роден на 16 януари 1904 година. Завършва прогимназия в родното си село, от това време са и неговите първите поетични опити. Те са в различни жанрове – стихове, разкази, импресии, статии. Като ученик в Русенската мъжка гимназия Добрев печата за първи път в „Ученически вестник“. Едва 16-годишен той издава първата си стихосбирка „Първи опит“. Тези начални опити изграждат у него доживотно убеждение в силата и мисията на литературните издания. Започва да редактира първия си вестник „Литературен преглед“, който представлява местен литературен лист в тираж от 500 екземпляра, отпечатван всеки месец. От април 1921 г. до март 1922 година излизат общо 10 броя, като за редактор Димитър Добрев се подписва с псевдонима Ас. Лютаков. В своите печатни издания Добрев дава трибуна на много автори, някои от тях са негови открития за българската литература. В „Литературен преглед“ сред ученическите творби са публикувани статията „Любовта в народните ни песни“ и разказът „Грешният човек“ от Георги Славов (това е псевдоним на 17-годишния тогава Георги Караславов). В Щръклево младият Димитър Добрев е активен читалищен деец: секретар-касиер, основател на младежко въздържателно дружество, участник в театралната трупа „Сълза и смях“. От брой 3 до брой 6 „Литературен преглед“ излиза в Щръклево, където Димитър Добрев работи като писар в общината, подготвяйки се да продължи образованието си.
През 1928 г. започва да издава вестник „Светлоструй“, като първоначално повечето материали са негово дело. Само за една година Добрев успява да увеличи тиража и да привлече много начинаещи писатели към своята кауза. Един селски вестник постепенно израства в национален културен феномен – превръща се в творчески дом на десетки млади творци. Сред тях са имена на: Ел. Багряна, Ем. Попдимитров, Й. Петров, Змей Горянин, П. Динеков, Ст. Чилингиров , Вл. Полянов, Н. Ракитин, Ант. Страшимиров, Н. Райнов, Ив. Богданов, Н. Хрелков, М. Грубешлиева , Ст. Ц. Даскалов, Фани Попова–Мутафова , Г. Стаматов, Ем. Манов, Б. Райнов, Ал. Геров и др. За 10 години скромното селско издание „Светлоструй“ израства в най-големия и значим литературен вестник в провинцията между двете световни войни.
През 1936 г. Д. Добрев се премества по политически причини в столицата, като продължава издаването на „Светлоструй“ до 10 април 1941 г., когато по същите причини е спрян. Същата година той издава последната книга от библиотека „Светлоструй“ – стихосбирката си „Песни от Македония. Войнишки впечатления и настроения“ . Той създава и библиотека „Светлоструй”, от нея излизат петдесет книги, сред които „Когато човекът не беше” – роман от Димитър Ангелов; стихосбирките „Хора по стрехите” от Лъчезар Станчев, „След дъжд” от Димитър Гундов и др.
Вестник „Светлоструй“ спомага за обединяването на творците от провинцията в създадения на 3 март 1934 г. във Велико Търново „Съюз на писателите от провинцията“. За председател е избран поетът Никола Ракитин, а за секретар – Димитър Добрев.
Спрян преди 9 септември 1944 г., на Димитър Добрев не е разрешено от новата власт да възобнови вестника – неудобен е и за новите комунистически разбирания. През 60-те години той работи над идеята за музейна сбирка на „Светлоструй“ в село Щръклево, която се осъществява чак през 1981 година, в чест на 1300-годишнината на Българската държава и 75-годишнината на Народно читалище „Възраждане“ в селото. От 1945 до 1970 г. Димитър Добрев е главен редактор на издателство „Народна култура“. През 1983 г. излиза първият брой на алманах „Светлоструй“, издание на Русенското дружество на писателите.
Димитър Добрев си отива от този свят на 3 май 1985 г. в София. Всенародни са отзивите за неговата смърт. Те са отражение на отдадения му на българската литература живот.
Владислав Атанасов, Регионален исторически музей – Русе