Автор: Елисавета Багряна
В: За вас, деца, любими, изд. Къща „ПАН`96”, С., 2000 г., с. 58.

О, добре дошъл отново,
щърко мили, ти при нас!
Старото гнездо готово
чакаше те всеки час.

Ний приятели сме стари —
всяко лято ти си тук —
и обичаш, знам, България,
затуй идеш чак от юг.

Нещо ще те питам, щърко:
— Като идеше насам
и над границата хвъркаше,
не видя ли татка там?

Че замина той с дружината
и е там сега на пост —
пази нашата родина
от неканен, лошав гост.

Аз му мартеничка пратих
да го пази от беди.
Носи ли я на ръката?
О, кажи, видя ли ти?

Из „Чудната елха“ (1942)