Участие на археолога д-р Върбин Върбанов в международна конференция

„Светилища в Дунавските провинции – нови резултати и перспективи“ е международна научна конференция, в която археологът д-р Върбин Върбанов участва с презентация и доклад. Конференцията е организирана от Университета в Сегед, Унгария и се проведе онлайн. Д-р Върбанов представи темата „Дребни находки от римски светилища от Сексагинта Приста“, където се спря в детайли на предмети от кост, метал и глина, но осново разгърна експозе около монетите, които са попаднали в някогашните светилища. По този начин археологът осветли пред чужда аудитория проучванията си в последното десетилетие, когато бе разкрито тракийското ямно светилище на територията на римската крепост. В него се включват над 100 ями, в които бяха открити много от изложените предмети в музея, сред които и най-старият съд, намиран в римския град – гърне от III век преди Христа, украсено с „въжена“ лента.