Проучването е свързано със семейството, личността, живота и дейността на един от основателите и главен двигател на фирмата за производство на бои и лакове от началото на ХХ в. – Алберт Искович, както и на неговия син Александър Искович. Презентацията ще се проведе на 23-и февруари, сряда, от 18.00 ч. в сградата на Историческия музей.

През 1903 г. Алберт Искович създава предприятието „Искович & Леви“, което в периода на национализацията е преименувано на „Гаврил Генов“, а от 1990 г. вече е известно като „Оргахим“ ЕООД. Въпреки мащабната за времето си дейност, той и семейството му са малко познати на широката общественост днес. Музеят ще работи със запазени фотографии, които обхващат широк диапазон от живота на семейството – от 1931-а до 1985 г. Ще бъде проучена и кореспонденцията между две дами – Хилда Искович, съпруга на Александър Искович и Мара Малчева, съпруга на инж. Петър Малчев (електрифицирал Русе). Двете споделят подробности за дома, за порядките, за хората, с които общуват, което е пряко свидетелство за динамиката на отношенията в определен кръг от общество – заможни, перспективни, влиятелни и следващи модели на поведение, характерни за посочения времеви отрязък.
Проучването се реализира в рамките на проект „Албумът Искович“ – дигитализация на визуални документи – споделяне на знание и интерпретация на наследство“ по програма “Знание и растеж” на Фондация “Русе-град на свободния дух”, която се осъществява с подкрепата на “Еконт Експрес” ООД.
След финализиране на проучването ще бъде създадено книжно тяло, което ще пресъздаде албума на фамилията Искович, като чрез него ще се проследят в хронологичен ред промените, настъпили в социалния живот по онова време. Те ще бъдат допълнени от свидетелствата на спомените, съхранени в писмата. Освен отпечатването на албум, писмата и снимките ще бъдат дигитализирани и качени в облак, достъпен чрез сайта на русенския музей.