Групата се запозна с местното археологическо наследство от различни периода като фокусът попадна върху периода на Средновековието, визуализиран в залите „Червен“ и „Духовност“. Разказът в обновените експозиции представи археолога Светлана Великова, която е и един от авторите на концепцията.

Преподавателите, докторантите и студентите от Софийския университет са първите, които се запознаха с новия Каталог „Наследството на Средновековието“. Той представя ключови за разбирането на средните векове експонати, изложени във витрините на обновените зали „Червен“ и „Духовност“. Артефактите са открити при теренни проучвания, извършени на Средновековния град от екип археолози, ръководени през последните години от археолога Стоян Йорданов, а днес от Светлана Великова. В луксозния каталог могат са поместени каменни надписи, различни видове кръстове, икони, части от стенописи, богато украсена керамика, златни накити, съкровища и елементи от въоръжението.
Сред интересните и малко познати за неспециалистите предмети е реликварий от 14 в., намерен в църква №5 в западната част на крепостта Червен. Това е мощехранителница с частично запазен надпис на гръцки език, от който се разчита името Йоан. На страниците на каталога е и изображението на икона „Св. Богородица Пътеводителка“, открита при проучването на епископската резиденция от ранния османски период XV-XVI. Симетричните отвори на три от страните й подсказват, че вероятно е използвана за обков на книга или друг предмет. Изданието показва многобройни ценни находки като златния пръстен, намерен в олтарната част на църква №16, съкровището от с. Баниска, датирано от VIII в., монетно съкровище с монети на българските царе Иван Александър, Иван Срацимир, Иван Шишман и влашките войводи Владислав, Раду I и Дан I, кана с точковидна украса и чиния със „сграфито“ украса.
Каталогът „Наследството на Средновековието“ излиза от печат като част от проекта „Разказ за Средновековието със средствата на Новата музеология. Редизайн на експозиция „Иваново-Червен“ по повод 800 години от създаването на Скалния манастир „Св. Архангел Михаил“ край Иваново“, финансиран от Министерство на културата. Автори на текстовете са археологът Светлана Великова и музеологът д-р Искрен Великов.