„Седмицата в памет на Ангел Кънчев по повод 150 години от неговата саможертва в името на Отечеството“, организирана от Регионален исторически музей – Русе, продължава с информация за основаването на Русенския революционен комитет и Ангел Кънчев.

Русенският революционен комитет, основан през 1871 г. играе важна роля в националноосвободителното движение. Той осъществява връзката между Българския революционен централен комитет (БРЦК) в Букурещ и комитетската мрежа в страната.
Основен източник за дейността му са спомените на Никола Обретенов. Те акцентират на факта, че Обретенов става куриер между БРЦК в Букурещ и Търновския революционен комитет от средата на 1871 г., още преди основаването в града на революционен комитет, одобрен от Любен Каравелов за връзка. През август същата година помощникът на Васил Левски, Ангел Кънчев, пристига от Букурещ със задача да основе тайна революционна организация във вилаетския град. Домът на Баба Тонка, разположен на високия дунавски бряг, с течение на времето става, както и читалище „Зора“, център на революционните настроения в Русе. Дали това идване и разговорите между Обретенов и А. Кънчев в края на лятото на 1871 г. са били смятани за начало на тайната организация? Налична е паметна плоча, сочеща това.
Никола Обретенов пристъпва към работа и за по-голям успех поисква от Ангел Кънчев в писмо агитационни материали, „… защото с тях става по-голям напредък и по-голяма разпалителност дават на човека и друга здрава надежда занапред“. Това писмо на Никола Обретенов от м. септември показва, че той веднага се е заел с изпълнението на поставената му от Ангел Кънчев задача.
„Ангел ми повери как да се образува русенски частен революционен комитет като ми поръча да посветя в тая тайна моите изпитани и верни другари, с които да образуваме комитета.“ … „Понеже Ангел Кънчев ми възложи час по-скоро да се образува комитет в Русе, събранията ни почнаха на 10 декември 1871 г. Първото събрание стана у нас, в дома на Баба Тонка, която се радваше като дете и постоянно обикаляше около къщата, да види да не подслушва някой.” (Из спомените на Никола Обретенов)
По всяка вероятност Русенският революционен комитет фактически е съществувал още през есента, замислен в читалище „Зора“, но първото му протоколирано заседание е от 10 декември 1871 г. Учредителите на комитета – Никола Обретенов, Тома Кърджиев и Ради Иванов, извършват този акт в къщата на Баба Тонка Обретенова. Комитетът е основан сравнително късно. В Русе – вилаетски център, с многоброен гарнизон, полиция и добре изградена шпионска мрежа – е трудно и опасно да се сложи началото на една такава организация. По-късно са включени Георги Икономов, Костаки Симеонов. Един месец след основаването на комитета, на Ангел Кънчев били предадени 1000 гроша от събрани суми, за което по-късно получили разписки.