На 18 април, четвъртък, от 18 ч. в Историческия музей уредникът в отдел „Археология“ при Регионален исторически музей – Русе Деян Драгоев ще представи резултатите от археологическото проучване на Кале Широково през 2023 г.

Късноантичната и средновековна крепост е разположена на естествено защитен скален нос при сливането на реките Баниски и Черни Лом. С целево финансиране на Министерство на културата и Община Две могили в периода 2020 – 2023 г. е проучена значителна част от укрепителната система на късноантичния обект. В хода на археологическото проучване е установено едновременното изграждане на двете успоредни крепостни стени – основна с прилежащите ѝ кули и спомагателна стена (протейхизма). Разкритата фортификация смайва със своите размери и техника на градеж. Документираната широчина на основната крепостната стена е от 3,50 до 4,80 м, а на протейхизмата – 2,80 м. Изградени са от големи до два метра в дължина каменни блокове, върху които има множество знаци, поставяни от древните майстори каменоделци. През 2023 г. археолозите с помощта на доброволци и ученици от Математическа гимназия „Баба Тонка“, организирани в „Лятна школа по археология Кале Широково“, успяват да проучат входа на протейхизмата, охраняван от две плътни триъгълни кули и каменната стълба, отвеждаща до бойната платформа. Установено е местоположението и на входа на основната крепостна стена, който ще бъде главната цел на проучването през настоящия сезон.
През 2023 г. са проучени и няколко средновековни структури и жилища, които показват, че терена на по-ранната крепост е бил плътно застроен и обитаван по времето на Българското средновековие.