Гост на Регионален исторически музей – Русе тази седмица ще е гл. ас. д-р Владимир Власков от Националния институт по Геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките.

Той ще представи свои проучвания свързани с промените в климата на България през последните 30 години, а фокусът на презентацията ще попадне върху проявите на компенсаторен механизъм в температурния режим, който се наблюдава в години с ясно изразен по-студен или по-горещ от средностатистическите норми сезон. Втората тема, която ще разгърне Владимир Власков, е свързана с влиянието на войните върху формирането на климата. Ще бъдат представени данни за необичайни валежни есенни и студени зимни месеци във военни периоди.
Ще ви очакваме в четвъртък, 25 април, от 18.00 ч. в Историческия музей!