Презентацията ще се състои в четвъртък, 14 март, от 18.00 ч. в зала „Княз Александър I“ на Историческия музей. Уредникът Евгени Георгиев ще говори за реликварийни камери в запазените олтарни маси на пещерните църкви по Ломовете.

Възможностите за оформление и местоположение на реликварийни камери в пещерни църкви са съобразени с това, че храмовете не са създадени чрез изграждане, а напротив, чрез отнемане на скала и дооформяне на естествените карстови форми. Почитането на светите реликви е много важно проявление на религиозността и те са усилено търсени и присъствали, а и досега присъстват в храмовете. Вграждането на свети мощи при освещаването на пещерна църква и наличието на други реликви е по подобие на зиданите храмове, сходно е структурирането на култовото пространство, но доколкото това е възможно и позволява наличието на монолитна скала. Презентацията предлага коментар на реликварийни камери разположени в запазени до днес олтарни маси и по-конкретно примерите са от долината на Ломовете, където концентрацията на пещерни християнски обители е изключително голяма. Очевидно тези манастири се налагат като основен характеризиращ белег на облика на средновековната култура в разклонената ветрилообразна скална речна мрежа.