В зала “Блатна екосистема” на Екомузей с аквариум вече е поставен препариран млад къдроглав пеликан.

Екземплярът е намерен преди месец в безпомощно състояние от рибари по Дунав и предаден в Регионалната инспекция по околната среда и водите. Въпреки усилията на специалистите, птицата не оживява. Тогава от екоинспекцията предават тялото й на музея.
Препараторът на музея Христо Христов обработва пеликана, а с помощта на реставратора на музея Даниел Кънчев се нанасят необходимите цветове по торбата на птицата. Експонатът е позициониран в близост до възрастен пеликан, при което може да се забележат разлики в оперението и в цветовете, отличаващи половозрелия екземпляр от младия. Птицата е разположена в диорамата “Блатна екосистема”, на първия етаж на Екомузея.