По повод навършването на 70 години от създаването на отдел „Природа“ и 10 години от откриването на експозицията на Екомузей с аквариум – Русе, Регионален исторически музей – Русе организира научна конференция на тема „Природонаучните музеи в XXI век“.

Конференцията ще се проведе в периода 19 – 21 юни 2024 година в Екомузей с аквариум. Тематичните направления са добрите практики и перспективи за развитие, наука и природа в музея – постижения, проекти и идеи.
Участници в научната конференция са специалисти от Националния природонаучен музей при Българската академия на науките, Общински културен институт с Научно-образователен детски център “Музейко”, Природен парк „Беласица“, Българска фондация „Биоразнообразие“, Регионалните музеи в Плевен, Благоевград, Бургас, Русе и Природонаучен музей – с. Черни Осъм.
В рамките на конференцията участниците ще имат възможност да посетят Археологическите резервати Средновековен град Червен и Ивановски скални църкви.
В последния ден от конференцията участниците ще могат да посетят смесената гнездова колония на о-в Мишка. Плаването по река Дунав е организирано със съдействието на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.
Програма на конференцията можете да видите тук.