Международна научна конференция на тема “Светият отец Антони от Крепчанския манастир: 1100 години монашество в българските земи”

В скалния манастир край с. Крепча се намира най-стария датиран надпис на кирилица, открит и коментиран от проф. Казимир Попконстантинов. В него е посочена кончината на светия отец Антони – октомври 921 г. По повод настъпилата годишнина, от 15 до 17 октомври в гр. Опака, се проведе Международна научна конференция на тема “Светият отец Антони от Крепчанския манастир: 1100 години монашество в българските земи”. В нея участваха учени от България, Русия, Австрия и Гърция. Русенският музей бе представен от уредника Евгени Георгиев с доклада “Малкият Нисовски скален манастир по р. Мали Лом, Русенско”.
Наличието на две големи годишнини през 2021 г. – посочената, и 800 години от основаването на Ивановския скален манастир от свети Йоаким Търновски, доказват значимото място, което заемат скалните манастири по поречието на Ломовете в средновековната ни култура.