Излезе от печат том XXIII на Регионален исторически музей – Русе – „Етнографските музеи на българските градове“

Изданието съдържа доклади на историци, етнолози, фолклористи и проучватели от Русе, София, Шумен, Елхово, Варна, Враца, Видин, Ловеч, Горна Оряховица и Омуртаг. Учените се фокусират върху различни аспекти от развитието на градските пространства – тяхното усвояване, употреба и ценност за местната общност. Засегнати са и теми, свързани с музеите и техните аудитории, интерпретациите на наследството и посланията, историческата памет за сакрални места, традициите и промените в светогледа на модерния човек. Етнографските музеи са разгледани като места, в които е показан преходът към Модерността у нас, с което те се превръщат във важни елементи от културната история на градовете.

Известието на русенския музей е резултат от етнографската конференция „Етнографските музеи на българските градове“.