Излезе от печат представителен каталог с археологически находки, открити при теренната работа на чешкия учен Карел Шкорпил в региона на Русе в началото на ХХ век.

Колекцията се състои от артефакти от фондовете на Националния археологически институт с музей при БАН. В този си вид тя се показва пред обществеността за първи път у нас.
Археологическото наследство, оставено от Карел Шкорпил, е от съществено значение и с висока стойност за изграждане на цялостен разказ за развитието на Русе и долината на Русенски Лом през вековете. Темата обвързва различните аспекти от изграждането на културния пейзаж на региона през отделни периоди, с неговия съвременен облик, като се създава обвързаност с общото европейско наследство. Каталогът с предмети от дейността на Шкорпил в Русе представя първите теренни находки от региона и тяхната значимост за последващите научни търсения в полето на археологията.
Създаването на изданието е поредната активност, която извежда на преден план знанието за дейността на Карел Шкорпил, един от основателите на Русенския музей, благодарение на когото в началото на ХХ век – след издаването на книгата „Опис на старините по река Русенски Лом“, нашият край става най-добре проучен в страната.
Каталогът е отпечатан, благодарение на проекта „Намерено от Шкорпил“, който се реализира с подкрепата на Програма „Култура“ на Община Русе, както и със съдействието на Национален археологически институт с музей – БАН.