Ние искаме всички български музеи да имат съвременна визия и да са климатизирани, в тях да се работи вдъхновено, с мисъл за бъдещето на наследствата и изкуствата. В музеите работят творци и специалисти, които могат много. Но в планирания за 2022 г. бюджет не са заложени необходимите средства, за да се постигне желаното развитие. Музеите в България не са на работещите в тях – те принадлежат на цялото общество. Затова състоянието им отразява обществото като цяло. Но това не ни задоволява. Ние, музейните специалисти, знаем, че можем да работим повече и по-добре, като така впишем усилията си към промяната, която всички очакваме. Подкрепете ни!
Николай Ненов