Среща, посветена на живото наследство на традиционната българска кухня ще се проведе в Русенския музей

Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО в София организира среща, посветена на живото наследство на традиционната българска кухня. Тя ще се проведе в Екомузей с аквариум в петък, 9-и юни. Основното експозе по темата ще представи директорът на Регионалния исторически музей в Русе проф. д-р Николай Ненов. Той ще фокусира вниманието на присъстващите върху местните кулинарни традиции в региона. Форумът ще бъде открит от директора на Регионалния център на ЮНЕСКО д-р Ирена Тодорова и ръководителя на проекта доц. д-р Ирена Бокова. Презентации ще направят доц. д-р Ангел Янков, директор на Регионалния етнографски музей в Пловдив и Таня Марева, член на екипа. Те ще представят локалните хранителни традиции и професионалната кухня в Родопите.
Началото на срещата е от 17.00 ч. в Историческия музей, където проф. Ненов ще говори за хляба на Фигерес, който е елемент от изложбата „Салвадор Дали. Дизайнерски работи“. Презентациите ще продължат от 18.00 ч. в Екомузей с аквариум.