Автор: Йордан Стубел
В: Листило клонче. Стихотворения, Поемки. Весели истории. Изд. „Български писател”, С., 1983 г., с. 5.

Баба Марта сърдита
Кукуряка попита:
-Де е твойто сестриче,
мъниното кокиче,
че го няма тъдява
утром рано да става?
– Мари, Марто, къде е
ей го де се белее.
Сгушило се и чака
бръмбарите в трънака.
Аз го викам — не чува,
като че се надува.
Вчера рано в гората
търсиха го децата.
Днеска пусти ергени
свиха китка от мене,
а пък то е, горкичко,
в снеговете самичко.