Автор: Елин Пелин
В: Стихотворения за деца. Изд. „Скорпио”, С., 2015 г., с. 58.

Баба Марта винце пила,
па се малко подмладила
дощя й се да се смее,
омръзна й да се грее
до печката като котка
и излезе на разходка.
Тояга й леда счупи,
усмивка й снега стопи.
Гдето стъпи, трева никне,
над глава й слънце пекна.
Кукурякът се събуди,
па излезе да се чуди,
Минзухарът се усмихна…
Всичко около утихна.
А от вишневите клони
Кос смирено се поклони,
поде песни чудни, чисти,
та гората се разлисти.